Semper bene labora: semper bene labora — перевод на русский язык

Латинский язык: Практические задания для студентов

Правила ударения

А. Прочтите следующие слова, выпишите и напишите транскрипцию:

Clarus, causa, scientia, quot, amicitia, quinque, rhythmus, Theodora, aqua, pax, aurora, nauta, beatus, medicus, cultura, doctor, bestia, Quintus, poeta, Lucretius, littera, Juppiter, lectio, philosophus, poena, dexter, pinguis, Gaius Iulius Caesar, quadratus, consuetudo, Aegiptus, suadeo, Augustus, censura, potentia, October, suus, Euclides, zodiacus, Cyprus, chorus, Pithagoras, Athenae, Graecia, Roma, Italia.

Образец: clarus [кларус].

В. Прочтите, выпишите, проставив ударение:

Thesaurus, religio, audio, audire, theatrum, aetas, elegantia, domus, memoria, amica, historia, femina, publicus, decretum, vita, pater, magistra, studeo, studere, fortuna, fabula, spectaculum, beneficium, instrumentum, accusativus, quaestio, communis, agricola, honestus, humanus, laborare, scaena, respublica, universitas, Aristoteles, Danuvius, Scythia, Sicilia, Neapolis, Britannia, Germania.

задание II

Общие сведения о глаголе

Praesens indicativi activi

Infinitivus praesentis activi

Imperativus praesentis

A. Прочтите, разберите и переведите следующие предложения:

1.Laboro. 2. Semper bene labora. 3. Noli male laborare. 4. Bene lego. 5. Narramus. 6. Cur male audis? 7. Vive valeque. 8. Bene audire debet. 9. Nolite tacere, si dicere debetis. 10. Dum docemus, discimus. 11. Nota bene. 12. Divide et impera. 13. Dum spiro, spero. 14. Sic agite. 15. Cantare amant. 16. Discite, dum vivitis. 17. Sede et narra. 18. Festina lente. 19. Salve. 20. Salvete. 21. Vale. 22. Valete. 23. Veto. 24. Interdiu laborare, noctu dormire debemus. 25. Quid agis? 26. Saepe Latine legite et scribite. 27. Latine multum legere et scribere debetis.

СЛОВА

laboro, are 1 – трудиться, работать

semper – всегда

bene – хорошо

male – плохо

lego, ere 3 – читать

narro, are 1 – рассказывать

cur – почему?

audio, ire 4 – слушать

vivo, ere 3 – жить

valeo, ere 2 – быть здоровым

que – и (постпозитивный союз)

taceo, ere 2 – молчать

si – если

dico, ere 3 – говорить

dum – пока

doceo, ere 2 – учить

disco, ere 3 – учиться

noto, are 1 – замечать

divido, ere 3 – разделять

impero, are 1 – приказывать, властвовать

spiro, are 1 – дышать

spero, are 1 – надеяться

sic так

ago, ere 3 – делать; вести

canto, are 1 – петь

amo, are 1 – любить

sedeo, ere 2 – сидеть

festino, are 1 – спешить, торопиться

lente – медленно

salvo, ere 2 – быть здоровым, здравствовать

veto, are 1 – запрещать

interdiu – днем

noctu – ночью

dormio, ire 4 – спать

quid – что?

saepe – часто

Latine – по латински

scribo, ere 3 – писать

multum – много

et – и

B. Определите спряжение следующих глаголов и образуйте от них первое лицо настоящего времени: sentire, errare, vincere, movere, curare, venire, mittere.

C. Проспрягайте в praesens indicativi activi следующие глаголы: laboro, -are; lego, -ere; audio, -ire.

ЗАДАНИЕ III

Первоначальные сведения о существительном: I склонение

А. Просклоняйте выражения: cura magna; sententia vera.

B. Определите форму существительных (укажите все возможные случаи):

1. Puellae. 2. Natura. 3. Fortunam. 4. Causis. 5. Pennas. 6. Siciliae. 7. Tabularum. 8. Victoriis. 9. Patriam.

Образец: stella – stella, ae f – звезда; возможны nom. sing. и abl. sing.

C. Прочитать, разобрать и перевести текст:

De Germania

Tacitus Germaniam et vitam incolarum describit. Incolae Asiae vel Africae vel Italiae Germaniam non petunt; metuunt enim silvas terrae et ferociam incolarum. Incolae Germaniae in pugna hastas gerunt. Galeis se non tegunt. Litteras incolae Germaniae neglegunt. Agriculturam saepe curae feminarum comittunt.

СЛОВА

Tacitus, i m – Тацит

Germania, ae f – Германия

vita, ae f – жизнь

incola, ae m – житель

describo, ere 3 – описывать

Asia, ae f – Азия

Africa, ae f – Африка

Italia, ae f – Италия

peto, ere 3 – нападать

metuo, ere 3 – бояться

enim – ведь

silva, ae f – лес

Методичка морфологія

Прочитайте, розберіть та перекладіть наступні речення.

1. Laboro. 2. Bene laboramus. 3. Semper bene labora. 4. Male laboras. 5. Noli male laborare. 6. Bene lego. 7. Male scribis. 8. Cur male scribitis? 9. Nollte male scribere. 10. Valete. 11. Vale et me ama. 12. Vive valeque. 13. Bene audlre debet. 14. Qui bene audit, bene discit. 15. Bene audlte, quod dico. 16. Quod agitis, bene agite. 17. Dum docemus, discimus. 18. Nota bene.1 19. Di–vide et impera. 20. Bene discere debes. 21. Non audio, quod dicis. 22. Huc noli venire. 23. Narrate, quaeso. 24. Dum spiro, spero. 25. Audi et tace. 26. Libenter legimus et scribimus. 27. Bene; audi, quod dicunt. 28. Sero venitis. 29. Sic agite. 30. Nollte clamare. 31. Cantare amant. 32. Quid legis? 33. Quid agere debetis? 34. Erramus. 35. Sedent et tacent. 36. Cur male audis? 37. Quo–modo vales? 38. Vivere est cogitare (Cic). 39. Discite, dum vivitis. 40. Sede et narra. 41. Festina lente!

Завдання

Прочитайте, розберіть та перекладіть наступні речення.

1. Amat victoria curam. 2. Non vitae, sed scholae discimus. 3. Philosophia est magistra vitae. 4. In terra est vita, in luna non est. 5. Luna circum terram errat. 6. Ibi semper est victoria, ubi concordia est. 7. Non solum in terra, sed etiam in aqua sunt bestiae. 8. Vivimus et laboramus in patria nostra. 9. Fabulas poetarum libenter legimus. 10. Incolae terrae naturam superant. 11. Aquila non captat muscas. 12. Haud semper errat fama. 13. Etiam bestiae memoriam habent. 14. Stellae nautis viam monstrant. 15. Ira est saepe causa iniuriae. 16. Flamma terret bestias silvae. 17. In silvis semper umbra est. 18. Britannia est insula Europae. 19. Lunam non semper videmus. 20. Pecuniam non habemus. 21. Victoria gloriam et laetitiam praebet. 22. Umbra silvarum praebet incolis terrae laetitiam. 23. Turbam agricolarum in via video. 24. Aurora Musis amlta. 25. Ubi hodie cenamus? 26. Aquilam volare doces. 27. Umbra silvae nocet plantis. 28. Debemus amare patriam.

Завдання IV

Прочитайте, розберіть та перекладіть наступні речення.

1. Per aspera ad astra! 2. Habent sua fata libelli. 3. Libros, qui bene discit, amat. 4. Valla et muri sunt munimenta oppido–rum. 5. Non.magister ad discipulum, sed discipulus ad magistrum venlre debet.Romanis saepe causa bellorum erat (npoiueauiee BpeMH ot raarojia esse). 10. Aurum est saepe causa inimicitiarum. 11. Inimicitiae populorum sunt causa pugnarum. 12. Incolae Britanniae copiam frumenti in agris habent. 13. Viris proelia et vic–toriae gloriam praebent, puellis modestia et industria. 14. Indii–stria puerorum auget laetitiam magistri. 15. Concordia virorum pueris exemplum est. 16. Rami laurorum sunt praemium poeta–rum. 17. Agricolae bella non amant. 18. In Gallia est copia rivo–rum. 19. Exemplum docet. 20. Libri amlci, libri magistri. 21. Sine ira.et studio. 22. Lupus non mordet lupum.

Практические задания для студентов заочного отделения исторического факультета

Министерство образования Российской Федерации

Сыктывкарский государственный университет

Кафедра истории древнего мира и средних веков

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК

Практические задания

для студентов заочного отделения

исторического факультета

Сыктывкар

2002

Составитель:

ст. преподаватель кафедры истории древнего мира и средних веков Павлов А.А.

Рецензент:

д.ф.н., профессор Федорова Е.В.

Утверждено на заседании УМК исторического факультета СыктГУ 21 июня 2002 года.

Методические указания

Практические задания по латинскому языку предназначены для студентов-историков заочного отделения. Потребность в них диктуется острой нехваткой учебников и учебных пособий по латинскому языку, специально предназначенных для студентов-историков. Основой для разработки заданий послужила практическая часть из учебника латинского языка Г.Г. Козловой (М., 1972).

Главной задачей обучения студентов историков является приобретение ими практических навыков чтения и перевода латинских текстов со словарем. Поэтому основное место в заданиях занимают предложения и тексты для перевода, подбор которых ориентирован, в первую очередь, на историков. С целью лучшего освоения студентами грамматики и определенного лексического минимума в задания включены упражнения на спряжение глагольных и склонение именных форм, предложения для перевода с русского языка на латинский.

Латинский язык изучается студентами заочного отделения в течении двух семестров. Задания с I по XIV предназначены для первого семестра, а с XV по XIX тАУ для второго семестра. Номера заданий соответствуют темам указанного учебника. В начале каждого задания указан соответствующий грамматический материал, который необходимо изучить перед началом работы с данным заданием. Если студент имеет на руках какой-либо иной учебник, то также он должен сначала найти соответствующие разделы, рассмотреть грамматику, а затем приступать к выполнению задания. Задания первого семестра содержат подстрочные словари, необходимые для перевода текста, имеющегося в задании. Задания второго семестра содержат лишь те слова, которые отсутствуют в словаре учебника. Работу с текстами для домашнего чтения следует проводить со словарем учебника, а также используя словарь И. Х. Дворецкого (2 изд. М., 1986), О. Петрученко (М., 1994), либо любой другой латинско-русский словарь. Студентам следует помнить, что слова в подстрочном словаре встречаются только один раз, поэтому по прошествии темы они должны заучиваться (с этой целью составляется “словарь пользователя”, исходя из расчета 10 слов за занятие). Помимо слов должны заучиваться каждое занятие и два крылатых выражения, словарь которых дан в конце учебника. Знание лексического минимума и выражений проверяется преподавателем на зачете и консультациях.

Для зачета студент должен также предъявить тетрадь со сделанными заданиями. Учебным планом исторического факультета предусмотрено также выполнение контрольной работы. Задания и текст для контрольной работы также приводятся в пособии. Контрольная работа должна быть выполнена в тетради и выслана для проверки до 1 апреля. Студенты, не выполнившие данные требования не допускаются к сдаче экзамена. Требования к зачету и экзамену содержатся в учебнике Г. Г. Козловой (сс.7 тАУ 10).

В конце пособия имеется приложение, в котором рассмотрены функции латинских падежей, без знания которых невозможен правильный перевод текста.

P.S. (после написанного). Вы начинаете новую для себя работу тАФ в значительной степени самостоятельное изучение иностранного языка. Классическая латынь не столь сложна в изучении, как некоторые другие языки, однако, от человека несведующего, требует кропотливой, усидчивой и регулярной работы. Не пытайтесь облегчить себе жизнь. Навыки, приобретенные при самостоятельной работе над латынью, очень помогут вам в дальнейшем при изучении любого другого языка. Уделяйте языку не менее двух часов в неделю. Не пытайтесь взять латынь “наскоком”. Заучивайте грамматику осмысленно, анализируя и систематизируя материал, создавая логические схемы, раскладывая материал “по полочкам”. В добрый путь! Per aspera ad astra!

задание I


 1. Латинский алфавит

 2. Правила произношения

 3. Долгота и краткость гласных звуков

 4. Правила ударения

А. Прочтите следующие слова, выпишите и напишите транскрипцию:

Clarus, causa, scientia, quot, amicitia, quinque, rhythmus, Theodora, aqua, pax, aurora, nauta, beatus, medicus, cultura, doctor, bestia, Quintus, poeta, Lucretius, littera, Juppiter, lectio, philosophus, poena, dexter, pinguis, Gaius Iulius Caesar, quadratus, consuetudo, Aegiptus, suadeo, Augustus, censura, potentia, October, suus, Euclides, zodiacus, Cyprus, chorus, Pithagoras, Athenae, Graecia, Roma, Italia.

Образец: clarus [кларус].

В. Прочтите, выпишите, проставив ударение:

Thesaurus, religio, audio, audire, theatrum, aetas, elegantia, domus, memoria, amica, historia, femina, publicus, decretum, vita, pater, magistra, studeo, studere, fortuna, fabula, spectaculum, beneficium, instrumentum, accusativus, quaestio, communis, agricola, honestus, humanus, laborare, scaena, respublica, universitas, Aristoteles, Danuvius, Scythia, Sicilia, Neapolis, Britannia, Germania.

задание II


 1. Общие сведения о глаголе

 2. Praesens indicativi activi

 3. Infinitivus praesentis activi

 4. Imperativus praesentis

A. Прочтите, разберите и переведите следующие предложения:

1.Laboro. 2. Semper bene labora. 3. Noli male laborare. 4. Bene lego. 5. Narramus. 6. Cur male audis? 7. Vive valeque. 8. Bene audire debet. 9. Nolite tacere, si dicere debetis. 10. Dum docemus, discimus. 11. Nota bene. 12. Divide et impera. 13. Dum spiro, spero. 14. Sic agite. 15. Cantare amant. 16. Discite, dum vivitis. 17. Sede et narra. 18. Festina lente. 19. Salve. 20. Salvete. 21. Vale. 22. Valete. 23. Veto. 24. Interdiu laborare, noctu dormire debemus. 25. Quid agis? 26. Saepe Latine legite et scribite. 27. Latine multum legere et scribere debetis.

СЛОВА


laboro, are 1 тАУ трудиться, работать

semper тАУ всегда

bene тАУ хорошо

male тАУ плохо

lego, ere 3 тАУ читать

narro, are 1 тАУ рассказывать

cur тАУ почему?

audio, ire 4 тАУ слушать

vivo, ere 3 тАУ жить

valeo, ere 2 тАУ быть здоровым

que тАУ и (постпозитивный союз)

taceo, ere 2 тАУ молчать

si тАУ если

dico, ere 3 тАУ говорить

dum тАУ пока

doceo, ere 2 тАУ учить

disco, ere 3 тАУ учиться

noto, are 1 тАУ замечать

divido, ere 3 тАУ разделять

impero, are 1 тАУ приказывать, властвовать


spiro, are 1 тАУ дышать

spero, are 1 тАУ надеяться

sic так

ago, ere 3 тАУ делать; вести

canto, are 1 тАУ петь

amo, are 1 тАУ любить

sedeo, ere 2 тАУ сидеть

festino, are 1 тАУ спешить, торопиться

lente тАУ медленно

salvo, ere 2 тАУ быть здоровым, здравствовать

veto, are 1 тАУ запрещать

interdiu тАУ днем

noctu тАУ ночью

dormio, ire 4 тАУ спать

quid тАУ что?

saepe тАУ часто

Latine тАУ по латински

scribo, ere 3 тАУ писать

multum тАУ много

et тАУ и

B. Определите спряжение следующих глаголов и образуйте от них первое лицо настоящего времени: sentire, errare, vincere, movere, curare, venire, mittere.

C. Проспрягайте в praesens indicativi activi следующие глаголы: laboro, -are; lego, -ere; audio, -ire.

ЗАДАНИЕ III


 1. Первоначальные сведения о существительном: I склонение

А. Просклоняйте выражения: cura magna; sententia vera.

B. Определите форму существительных (укажите все возможные случаи):

1. Puellae. 2. Natura. 3. Fortunam. 4. Causis. 5. Pennas. 6. Siciliae. 7. Tabularum. 8. Victoriis. 9. Patriam.

Образец: stella тАУ stella, ae f тАУ звезда; возможны nom. sing. и abl. sing.

C. Прочитать, разобрать и перевести текст:

De Germania

Tacitus Germaniam et vitam incolarum describit. Incolae Asiae vel Africae vel Italiae Germaniam non petunt; metuunt enim silvas terrae et ferociam incolarum. Incolae Germaniae in pugna hastas gerunt. Galeis se non tegunt. Litteras incolae Germaniae neglegunt. Agriculturam saepe curae feminarum comittunt.

СЛОВА


Tacitus, i m тАУ Тацит

Germania, ae f тАУ Германия

vita, ae f тАУ жизнь

incola, ae m тАУ житель

describo, ere 3 тАУ описывать

Asia, ae f тАУ Азия

Africa, ae f тАУ Африка

Italia, ae f тАУ Италия

peto, ere 3 тАУ нападать

metuo, ere 3 тАУ бояться

enim тАУ ведь

silva, ae f тАУ лес

terra, ae f тАУ земля, страна

ferocia, ae f тАУ дикость

pugna, ae f тАУ битва

hasta, ae f тАУ копье

gero, ere 3 тАУ нести

galea, ae f тАУ шлем

tego, ere 3 тАУ покрывать

se тАУ себя

littera, ae f тАУ буква; во множ. числе тАУ письменность, литература

neglego, are 1 тАУ пренебрегать

agricultura, ae f тАУ земледелие

cura, ae f тАУ забота

femina, ae f тАУ женщина

comitto, ere 3 тАУ поручать

Образец: Tacitus Germaniam et vitam incolarum describit.

Tacitus тАУ подлежащее; nom. sing., 2 скл., Tacitus, i m тАУ Тацит

describit тАУ сказуемое; praes. ind. act., 3 лицо, sing., от describo, ere 3 тАУ описывает

Germaniam тАУ прямое дополнение; acc. sing.,1 скл., от Germania, ae f тАУ Германию

vitam тАУ прямое дополнение; acc. sing., 1 скл., от vita, ae f тАУ жизнь

incolarum тАУ gen. pl., 1 скл., от incola, ae m тАУ жителей

Тацит описывает Германию и жизнь ее жителей.

D. Прочитать, разобрать и перевести текст:

De Italia

Italia est magna paeninsula Europae. Incolas Italiae terra fecunda alit. In terra agricolae laborant. Familiae agricolarum in casis parvis habitant. Italia silvas magnas et pulchras habet. In silvis, ubi bestiae vivunt, multae herbae et aliae plantae sunt. Italiam aqua Hadriae quoque alit. In aqua Hadriae nautae navigant. Familiae nautarum in ora maritima vitam agunt. Hic mercatura floret.

Agricolae et nautae saepe de Italia et de historia Romae familiis suis narrant. Familiae agricolarum et nautarum historiam Italiae libenter audiunt et fabulas poetarum quoque saepe legunt. Historia docet, fabula delectat. Historia est magistra vitae.

СЛОВА


magnus, a, um тАУ большой

paeninsula, ae f тАУ полуостров

fecundus, a, um тАУ плодородный

alit тАУ praes. ind. activi, 3 лицо, sing., от alo, ere 3 тАУ кормить, питать

in (+acc. на вопрос куда? +abl. -где?) тАУ в, на

agricola, ae m тАУ земледелец

laboro 1 тАУ работать, трудиться

familia, ae f тАУ фамилия, семья

habito 1 тАУ жить, населять

casa, ae f тАУ хижина

parvus, a, um тАУ маленький

magnus, a, um тАУ большой

pulcher, chra, chrum тАУ красивый

habeo 2 тАУ иметь

bestia, ae f тАУ зверь, животное

vivo 3 тАУ жить

herba, ae f тАУ трава

alius, a, um тАУ другой

planta, ae f тАУ растение

nauta, ae m тАУ моряк

navigo 1 тАУ плавать

ora, ae f тАУ берег, граница, край

maritimus, a, um тАУ морской

ago 3 тАУ вести, делать

hic тАУ здесь

mercatura, ae f тАУ торговля

floreo 2 тАУ цвести, процветать

de (+abl.) тАУ о, об

historia, ae f тАУ история

Roma, ae f тАУ Рим

narro 1 тАУ рассказывать

suus, a, um тАУ свой

libenter тАУ охотно

fabula, ae f тАУ рассказ, басня, поэма

poeta, ae m тАУ поэт

lego 2 тАУ читать

delecto 1 тАУ услаждать

magistra, ae f тАУ учительница

aqua Hadria тАУ Адриатическое море

quoque тАУ также

ЗАДАНИЕ IV


 1. Imperfectum indicativi activi

 2. II склонение существительных

 3. Прилагательные I и II склонений и притяжательные местоимения

А. Проспрягайте в praesens и imperfectum indicativi activi: paro, are; doceo, ere; pono, ere; venio, ire.

В. Просклоняйте слова: officium, modus, frugifer, frater.

C. Прочитайте, разберите и переведите текст:

Галлия при Цезаре

Inter populos Galliae antiquae perpetua discordia erat. Itaque bella non desinebant. Validus populus Aeduorum velut dominus vicinos suos premebat. Aeduorum adversarii erant Sequani, qui ad Sequanae ripas incolebant. Sequani, fortuna sua non contenti, per legatos ab Ariovisto auxilium contra Aeduos petebant. Ariovistus cum magnis copiis Sequanis succurebat. Iam Germani sicut tyranni superbi Gallis suum imperium imponebant. Adimebant eis arma, expellebant agricolas ex vicis, nimia tributa exigebant.

Ariovistus ad Gallos sicut ad servos mandata mittebat. Galli Ariovistum, adhuc invictum, magis metuebant, quam Aeduos. Recedebat gratia Aeduorum apud populos Galliae. Sed populus Romanus fidus socius Aeduorum erat. Caesar in provinciis Romanis copias cogebat, nam in animo habebat Aeduos defendere atque Aeduorum auxilio (приложение Вз 11) Germanos ex Gallia expellere suumque imperium ceteris Gallis imponere.

СЛОВА


inter (+acc.) тАУ между, среди

Gallia, ae f тАУ Галлия

antiquus, a, um тАУ древний, античный

perpetuus, a, um тАУ постоянный

discordia, ae f тАУ раздор, разлад

bellum, i n тАУ война

desino 3 тАУ прекращаться

validus, a, um -суровый

populus, i m тАУ народ

velut тАУ как

dominus, i m тАУ хозяин

vicinus, i m тАУ сосед

premo 3 тАУ давить, подавлять

adversarius, i тАУ противник

Sequani,orum m тАУ секваны

ripa, ae f тАУ река

incolo 3 тАУ жить, населять

fortuna, ae f тАУ судьба, счастье

contentus, a, um тАУ довольный

legatus, i m тАУ посол, легат

Ariovistus, i m тАУ Ариовист

peto 3 тАУ просить

copia, ae f тАУ мн.ч. войска

succurro 3 тАУ приходить на помощь

tyrannus, i m тАУ тиран

superbus, a, um тАУ гордый, суровый

imperium, i n тАУ власть

impono 3 тАУ класть; возложить

ad (+acc.) тАУ к

servus, i m тАУ раб

mandatum, i n тАУ распоряжение, приказ

mitto 3 тАУ посылать

adhuc тАУ до сих пор

invictus, a, um тАУ непобедимый

metuo 3 тАУ бояться

magis тАУ больше

quam тАУ чем

recedo 3 тАУ отступать, идти назад

gratia (+gen.) тАУ для, ради

apud (+acc.) тАУ у, около, возле

fidus, a, um тАУ верный, надежный

socius, i m тАУ союзник

Caesar, Caesaris m тАУ Гай Юлий Цезарь

provincia, ae f тАУ провинция

cogo 3 тАУ собирать

nam тАУ так как, ибо

in animo habere тАУ намереваться

defendo 3 тАУ защищать

ceterus, a, um тАУ прочий, остальной

vicus, i m тАУ деревня, поселок

nimius, a, um тАУ чрезмерный

tributum, i n тАУ налог

exigo 3 тАУ выгонять

adimo 3 тАУ отнимать

expello 3 тАУ изгонять


ЗАДАНИЕ V


 1. Futurum I activi

 2. Указательные местоимения ille и iste; определительное местоимение ipse

 3. Местоименные прилагательные

А. Определите форму глагола.

1. Mittes. 2. Mittebat. 3. Mittit. 4. Habet. 5. Vivent. 6. Vivunt. 7. Vivebant. 8. Valent. 9. Valebit. 10. Dicetis. 11. Dicebatis. 12. Dicam. 13. Docetis. 14. Docebas. 15. Ducet. 16. Ducit. 17. Ducebat. 18. Videmus. 19. Videbat. 20. Parent. 21. Parebam. 22. Parabam. 23. Parat. 24. Parabunt. 25. Parient. 26. Parit.

Образец: mittes тАУ fut.I, ind.act., 2 лицо, sing., от mitto 3 тАУ ты пошлешь, ты будешь посылать.

В. Прочитайте, разберите и переведите предложения. 1.Verum amicum pecunia non parabis. 2. Stellas caeli oculis nunquam numerabitis. 3. Persa: “Prae copia sagittarum,-inquit,-solem (солнца) non videbitis!”. Tum Lacedemonius: “In umbra, igitur, pugnabimus!”

СЛОВА


verus, a, um тАУ верный

amicus, i m тАУ друг

pecunia, ae f тАУ деньги

paro 1 тАУ приобретать

stella, ae f тАУ звезда

caelum, i n тАУ небо, воздух, климат

oculus, i m тАУ глаз

nunquam тАУ никогда

numero 1 тАУ считать

Persa, ae m тАУ перс


sagitta, ae f тАУ стрела

inquit тАУ говорит

video 2 тАУ видеть

tum тАУ тогда

Lacedemonius, i m тАУ лакедемонянин

umbra, ae f тАУ тень

igitur тАУ следовательно, итак

pugno 1 тАУ сражаться

prae (+abl.) тАУ из-за, перед

copia, ae f тАУ обилие

С. Прочитайте, разберите и переведите предложения:

1. Inter dominum et servum nulla amicitia est. 2. Totus populus noster pro patria fortiter pugnabat et, si opus erit, pugnabit. 3.Alteram ille amat puellam, ego amo alteram. 4. Utrumque vitium est: et omnibus (всем) credere et nulli. 5. Avarus ipse miseriae causa est suae. 6. Istam sententiam mutare debes. 7. Videsne silvam illam? 8. Alter alterius auxilii eget. 9. Illius amicus sum. 10.Liberabisne amicos tuos ab ista cura? 11. Antigonum Phillippus filius interrogat: “Quando castra movebimus?” Tum Antigonus: “Num,-inquit,-solus tubae sonum non audies?”

СЛОВА


amicitia, ae f тАУ дружба

patria, ae f тАУ родина

fortiter тАУ храбро

opus est тАУ нужно, необходимо

amo 1 тАУ любить

puella, ae f тАУ девушка, девочка

utrumque тАУ и то и другое

vitium, i n тАУ ошибка, заблуждение

credo 3 тАУ верить, доверять

avarus, a, um тАУ жадный, алчный

miseria, ae f тАУ беда, несчастье

causa, ae f тАУ причина

sententia, ae f тАУ мнение, решение

sonus, i m звук

muto 1 тАУ менять, изменять

debeo 2 тАУ быть должным

ne тАУ ли (вопросительная частица)

egeo 2 тАУ нуждаться

libero 1 тАУ освобождать

Antigonus, i m тАУ Антигон

Philippus, i m тАУ Филип

filius, i m тАУ сын

interrogo 1 тАУ спрашивать

quando тАУ когда

castrum, i n тАУ мн.ч. военный лагерь

moveo 2 тАУ двигать, приводить в движение

tuba, ae f тАУ труба

ЗАНЯТИЕ VI


 1. III склонение существительных

 2. Соотношение форм косвенных падежей и именительного

 3. Род имен существительных III склонения

А. Определить форму существительных, перевести.

1. Doctores. 2. Arboribus. 3. Civitate. 4. Obsides. 5. Commutatione. 6. Plebes. 7. Equitum. 8. Sermoni. 9. Rationem. 10. Magnitudine. 11. Vulnera. 12. Artium. 13. Pacem. 14. Orbi. 15. Morum. 16. Morte. 17. Finibus. 18. Fulminum. 19. Virtute. 20. Corpora.

Образец: Militibus тАУ miles, itis m тАУ воин; militibus тАУ abl. или dat. plur. тАУ воинами (воинам).

В. Просклонять, переводя каждый падеж: flumen magnum; pars ignota; illa legio Romana; mons altus; animal ferum.

C. Прочитайте, разберите и переведите текст.

De servis Romanorum

Antiquis temporibus (прил. Вз 16) captivos in bellis Romani non necabant, sed illi servorum modo in civitatibus victorum suorum vivebant et dominis opulentis et superbis servebant. Multi servi iam in condicione servorum nati erant. Etiam cives liberi, qui (которые) pecuniam debitam solvere non poterant (могли), libertatem amittebant, et creditores illos servitute afficiebant. Domini in servos vitae necisque potestatem habebant. Servi privati apud dominos loco ministrorum, medicorum aut magistrorum serviebant, servi publici in agris summa corporum contentione laborabant. Servi miseri saepe a dominis fugiebant. Servos fugitivos domini duris poenis afficiebant. Multos etiam cruci affigebant et morte puniebant. Nonnumquam servi etiam contra dominos arma movebant. Magnam servorum seditionem Spartacus regebat.

СЛОВА


tempus, oris n тАУ время

captivus, i m тАУ пленник

neco 1 тАУ убивать

civitas, atis f тАУ государство, гражданство

victor, oris m тАУ победитель

opulentus, a, um тАУ состоятельный, богатый

servio 4 тАУ служить

conditio, onis f тАУ состояние, условие

natus est тАУ быть рожденным, родиться

civis, is m, f гражданин

liber, era, um тАУ свободный

solvo 3 тАУ уплачивать

debitus, a, um тАУ взятый в долг

libertas, atis f тАУ свобода

amitto 3 тАУ терять

creditor, oris m тАУ кредитор

servitus, utis f тАУ рабство; servitute afficere тАУ быть порабощенным

afficio 3 тАУ наделять, снабжать

seditio, onis f тАУ мятеж

rego 3 тАУ править, управлять

Spartacus, i m тАУ Спартак

nex, necis m тАУ убийство, насильственная смерть, казнь

potestas, atis f тАУ власть

privatus, a, um тАУ частный

locus, i m тАУ место; loco тАУ на месте, вместо

minister, tri m тАУ помощник

medicus, i m тАУ врач

magister, tri m тАУ учитель

publicus, a, um тАУ общественный, государственный

corpus, oris n тАУ тело; мн.ч. силы

contentio, onis f тАУ усилие; summa contentione тАУ с величайшим напряжением

miser, era, um тАУ жалкий, несчастный

fugo 1 обращать в бегство, бежать

fugitivus, a, um тАУ беглый

durus, a, um тАУ твердый, суровый

poena, ae f тАУ кара, наказание

crux, cis f тАУ крест, орудие пыток

affigo 3 тАУ прибивать, приколачивать

mors, tis f тАУ смерть

punio 4 тАУ наказывать, карать

ЗАДАНИЕ VII


 1. Прилагательные III склонения

 2. Participium praesentis activi

 3. Указательное местоимение is, ea, id

А. Просклонять: is nobilis Romanus тАУ этот знатный римлянин, ea magna urbs тАУ этот большой город, id notum flumen тАУ эта известная река.

В. Определить все возможные формы и значения слов.

1. Hostis. 2. Hostia. 3. Hostium. 4. Hostiam. 5. Hostiis. 6. Vitam. 7.Vitas. 8. Vitant. 9. Potentis. 10. Potentia. 11. Potentium. 12.Potentiam. 13. Finis. 14. Finit. 15. Finimus. 16. Finibus. 17. Finium. 18. Finiunt.

C. Прочитайте, разберите, переведите текст.

De Achille

Celeber est Achilles, filius Pelei regis et Thetidis deae. Achilles particeps belli Troiani erat. Celebre est scutum, celebria sunt arma Achillis. Et scutum et arma ei Haephaestus ille fabricat. Celebris est celeritas Achillis. Celeritate sua increbili et magno corporis robore Achilles Troianis terribilis erat. Ira Achillis Graecis perniciosa erat. Mors Patrocli, eius amici, Achilli dolores acres dat. Propterea Achilles Hectorem ad pugnam provocat et virum fortem necat.

СЛОВА


celeber, bris, e тАУ известный

Achilles, is m тАУ Ахилл(ес)

Peleus, i m тАУ Пелей

rex, regis m тАУ царь

Thetis, idis f тАУ Фетида

dea, ae f тАУ богиня

particeps, cipis m f тАУ участник

scutum, i n тАУ щит

fabrico 1 тАУ изготавливать, делать

celeritas, atis f тАУ быстрота

incredibilis, e тАУ невероятный

robor, oris n тАУ сила, мощь, дуб

terribilis, e тАУ страшный, ужасающий

ira, ae f тАУ гнев

perniciosus, a, um тАУ губительный

mors, rtis f тАУ смерть

Patroclus, i m тАУ Патрокл

dolor, oris m тАУ боль, горе, страдание

acer, acris, e тАУ острый, резкий

do 1 тАУ давать

propter тАУ вследствие, по причине

Hector, oris m тАУ Гектор

provoco 1 тАУ вызывать

vir, i m тАУ муж (мужчина)

fortis, e тАУ храбрый


ЗАДАНИЕ VIII


 1. Страдательный залог. Форма и значение глаголов

 2. Понятие об активной и пассивной конструкциях

 3. Местоимения личные и возвратное

 4. Двойной винительный и двойной именительный падеж

А. Прочитайте, разберите и переведите предложения.

1. Bonus liber non semel legitur. 2. Instrumenta et arma e ferro parantur. 3. Castra copiarum Romanarum vallo fossaque muniebantur. 4. Iucundum est amari, non minus тАУ amare. 5. A probis probari, ab improbis improbari тАУ aequum bonum est. 6.Memoria virorum magnorum civitatis nostrae nunquam exstinguetur semperque manebit. 7. Ubi vinci necesse est, expedit cedere. 8. Nilus Aegiptum irrigat et eam fertilem efficit. 9. Amicus me adiuvat; auxilium eius mihi gratum erat; gratias ei ago, diligo eum. 10. Is te heredem facit. 11. Nec possum (могу) tecum vivere, nec sine te.

СЛОВА


bonus, a, um тАУ хороший

liber, bri m тАУ книга

semel тАУ однажды

ferrum, i n тАУ железо

vallum, i n тАУ вал

fossa, ae f тАУ ров

munio 4 тАУ укреплять

iucundus, a, um тАУ приятный

probus, a, um тАУ порядочный, честный

improbus, a, um тАУ непорядочный

probo 1 тАУ судить

aequus, a, um тАУ ровный

memoria, ae f тАУ память

exstinguo, nxi, nctum 3 тАУ стирать

vinco, vici, victum 3 тАУ побеждать

necesse est тАУ необходимо

expedit тАУ (безл.) полезно, выгодно

cedo, cessi, cessum 3 тАУ уходить, уступать

Nilus, i m тАУ Нил

irrigo 1 тАУ орошать

fertilis, e тАУ плодородный

efficio, feci, fectum 3 тАУ делать

adiuvo, iuvi, iutum 1 тАУ помогать

gratias (graciam) agere тАУ благодарить

diligo, lexi, lectum 3 тАУ ценить, уважать

heres, edis m f тАУ наследник

maneo, nsi, nsum 2 тАУ сохраняться

В. Проделать следующие грамматические упражнения:

а) в 1-м предложении поставить подлежащее во множественном числе и соответственно изменить сказуемое;

б) в 10-м предложении поставить подлежащее и прямое дополнение во множественном числе и произвести вытекающие из этого изменения;

в) изменить время всех глаголов, стоящих в личной форме, так, чтобы каждый глагол выступал во всех уже известных временах;

г) найти accusativus duplex.

ЗАНЯТИЕ IX


 1. Система времен латинского глагола

 2. Основные (главные) формы латинского глагола

 3. Образование глагольных форм от трех основ

 4. Глаголы в словаре

А. Прочитайте, разберите и переведите предложения.

1. Puer multis verbis monitus est. 2. Discipulus a magistris laudatus erat. 3. Discipulo, a magistris laudato, libri donati sunt. 4. Ab Augusto forum Romae (приложение Вз 25) aedificatum est. 5. In foro, ab Augusto aedificato, multa et pulchra aedificia erant. 6. Incolae oppidi nuntio cladis territi erant. 7. Aedificia flamma deleta sunt. 8. Ab amicis servati sumus. 9. Bituriges ad Aeduos legatos miserunt rogatum subsidium. 10. Caesar, postquam Helvetios proelio vicit, a multis populis Galliae contra Germanos auxilio (приложение Вз 23) vocatus est. Germani enim nonnullis annis ante Galliam intraverunt et occupaverunt. Itaque Caesar, a Gallis oratus, copias suas in Galliam transportavit. Ibi copiae eius cum Germanis pugnaverunt. Iam primo anno copias eorum superavit.

СЛОВА


puer, i m тАУ мальчик

moneo, ui, itum 2 тАУ напоминать, уговаривать, ободрять, внушать

verbum, i n тАУ слово, глагол

discipulus, i m тАУ ученик

laudo 1 тАУ хвалить

dono 1 тАУ дарить

aedifico 1 тАУ строить, сооружать

oppidum, i n тАУ крепость, город

nuntius, i m тАУ вестник; известие, весть

clades, is f тАУ несчастье, бедствие

terreo, ui, itum 2 тАУ пугать, устрашать

deleo, evi, etum 2 тАУ разрушать

proelium, i n тАУ битва, сражение

voco 1 тАУ звать, призывать

intro 1 тАУ входить

occupo 1 тАУ захватить, завладеть

transporto 1 тАУ переправлять

supero 1 тАУ побеждать,превосходить

annus, i m тАУ год

flamma, ae f огонь

servo 1 хранить, сохранять

subsidium, i n тАУ помощь, подкрепление

mitto, misi, missum 3 тАУ посылать

rogo 1 спрашивать, просить

В. Замените пассивную конструкцию предложений 1, 2, 4, 6, 7 и 8 активной, оставив те же времена глаголов.

С. Прочитайте, разберите и переведите текст.

Galli Romam expugnant

Quarto saeculo ante aeram nostram Roma in magno periculo erat. Galli enim cum copiis Romanorum ad fluvium Alliam contenderant easque fuderant. Multi Romani ceciderant. Tum Romani Capitolium solum defendere constituerunt. Paulo post Galli in portas irruperunt. Postquam tecta incenderunt, Capitolium frustra contenderunt. Nam Marcus Manlius fortiter Capitolium defendit neque se dedidit. Sed magna inopia frumenti Romanos premebat. Itaque Manlius cum Gallis de indutiis egit. Regulus Gallorum magnum auri pretium poposcit. “Si aurum, тАУ inquit, тАУ pependeritis, decedam. Si pretium non solveritis, neque viris, neque feminis, neque pueris parcam”. Romani aurum suum tradiderunt. Tamem Galli auro allato contenti non erant. Tum matronae ornamenta sua Gallis contulerunt et una ex iis “Occiderunt, тАУ inquit, тАУ mariti filiique; ita nostrum est ornamenta exuere”. Ut alii memoriae prodiderunt, regulus Gallorum, postquam aurum pependit, auro gladium addidit et dixit: “Vae victis!”

СЛОВА


saeculum, I n тАУ век

periculum, I n тАУ опасность, риск

fluvius, I m тАУ река

contendo, ndi, ntum 3 тАУ сражаться

fudno, fudi, fusum 3 тАУ обращать в бегство, разбивать

caedo, cecidi, caesum 3 тАУ убивать

constituo, tui, tutum 3 тАУ постановлять

porta, ae f тАУ ворота

59aulo тАУ немного, несколько

incendo, ndi, nsum 3 тАУ поджигать

frustra тАУ напрасно

dedo, dedidi, deditum 3 тАУ предавать; se d.- сдаваться

inopia, ae f тАУ недостаток, нужда

premo, pressi, pressum 3 тАУ беспокоить

frumentum, I n тАУ хлеб, зерно

indutiae, arum f тАУ перемирие

precium, I n тАУ цена; auri p.- сумма золота

matrona, ae f тАУ матрона, почтенная замужняя женщина

ornamentum, I n тАУ украшение

confero, contuli, collatum, conferre тАУ собирать, свозить отовсюду

occido, cidi, casum 3 тАУ погибать

maritus, I m тАУ муж, супруг

exuo, ui, utum 3 тАУ освобождать, отдавать

prodo, didi, ditum 3 тАУ передавать; memoriae p.- рассказывать для потомства

gladius, I m тАУ меч

addo, didi, ditum 3 тАУ придавать, прибавлять (к чему тАУ dat.)

pendo, pependi, pensum 3 тАУ платить

parco, peperci,-, 3 тАУ щадить

trado, didi, ditum 3 тАУ отдавать

affero, attuli, allatum, afferre тАУ приносить

posco, poposci, -, 3 тАУ требовать

regulus, i m тАУ царек

D. Определить все возможные значения следующих форм.

1. Amato. 2. Superatis. 3. Habito. 4. Nuntio. 5. Sensi. 6. Serviverunt. 7. Servatus. 8. Defendit. 9. Vicisti. 10. Victi. 11. Eget. 12. Agit. 13. Eguimus. 14. Egimus. 15. Acta.

Образец: superato тАУ partic.perf. passivi от глагола supero, -avi, -atum 1 побеждать тАУ dat. или abl. sing. тАУ побежденному или побежденным.

ЗАДАНИЕ X


 1. Глагол esse тАУ быть

 2. Esse с приставками и сложный глагол posse

 3. Относительное местоимение qui, quae, quod

А. Определить формы и значения слов.

1. Possunt. 2. Possessio. 3. Poterant. 4. Poterunt. 5. Potuerunt. 6. Potuerant. 7. Potuerint. 8. Nobis. 9. Nobilis. 10. Adducunt. 11. Abduxerunt. 12. Insunt. 13. Desumus. 14. Abest. 15. Adest.

B. Прочитать, разобрать и перевести предложения.

1. Is, qui tibi in periculo adest, amicus tuus est. 2. Adeste eis, quorum auxilium vobis non deest. 3. Is copiis praeerit, in quo summa scientia belli est. 4. Nisi laboratis et semper officio deestis, vobis ipsis obestis. 5. Scientiae nobis omnibus prosunt. 6. Gratus semper fui iis, a quibus eruditus eram. 7. Aristides, qui cognomine Iustus appellatus erat, in exsilium missus est. 8. Nemo iudicabitur, antequam accusatus erit. 9. Quum potes, amicum adiuva! 10. Vir bonus est, qui prodest , quibus potest (Cicero). 11. Praeterita mutare non possumus (Cicero). 12. Dicam, si potero, Latine (Cicero). 13. Feci, quod potui.

СЛОВА


adsum, adfui, тАУ adesse тАУ помогать

desum, defui, тАУ deesse тАУ не хватает

praesum, fui, тАУ esse тАУ командовать

obsum, fui, тАУ esse тАУ вредить

nisi тАУ если не, кроме как

officium, i n обязанность; officio (dat.) deesse тАУ не исполнять обязанность


prosum, profui, тАУ prodesse тАУ быть полезным, помогать

erudio 4 тАУ обучать, просвещать

exsilium, i n тАУ изгнание

iudico 1 тАУ судить

accuso 1 тАУ обвинять

adiuvo, iuvi, iutum 1 тАУ помогать

praeterita, orum n тАУ прошлое

ЗАДАНИЕ XI


 1. IV склонение

 2. V склонение

 3. Participium futuri activi

 4. Отложительные и полуотложительные глаголы

A. Прочитайте, разберите и переведите предложения.

1. Nihil semper suo statu manet. 2. Motus terrae est ab occasu ad ortum. 3. Nonnulla loca terrae ob gelu asperum incolas non habent. 4. Nemo nostrum amico in rebus adversis auxilium negabit. 5. Planities erat magna et in ea tumulus satis grandis; eo Ariovistus et Caesar ad colloquium venerunt. 6. Lingua Latina diu apud populos Europae in magno usu erat. 7. Ubi ira dominatur, ratio non valet. 8. Miraris, et ego miratus sum. 9. Satis diserte pro se veritas loquitur. 10. Amici id, quod polliciti sunt, dabunt. 11. Senatus et magistratus rei publicae Romanae praeerant. Imperio magistratuum Romani parebant. 12. In signis exercitus Romani eae litterae erant: SPQR (=senatus consulto [см. приложение Вз 11]). 13. Ariovistus, dux Sueborum, priusquam cum exercitu Romano acie (прил. Вз 11) pugnat, multos dies exercitum suum in castris continet. 14. Romani antiqui parva manu magnas adversariorum copias superabant. Bello Punico secundo autem copiae adversariorum interdum exercitui Romano (прил. Вз 22) perniciei et interitui (прил. Вз 23) erant.

СЛОВА


maneo, nsi, nsum 2 тАУ сохраняться

status, us m тАУ состояние, положение

occassus, us m тАУ закат, запад

ortus, us m тАУ восток, восход

gelu, us n тАУ холод

asper, era, um тАУ суровый

res, rei f тАУ вещь, дело; res adversae тАУ несчастье, неудача

nego 1 тАУ отрицать, отказывать

planities, ei f тАУ равнина

tumulus, i m тАУ холм

satis тАУ достаточно, довольно

grandis, e тАУ большой, огромный

colloquium, i n тАУ разговор, беседа

usus, us m тАУ употребление

dominor, atus sum, ari 1 тАУ господствовать, властвовать

pernicies, ei f тАУ гибель

ratio, onis f тАУ разум, образ мыслей

miror 1 тАУ удивляться

loquor, locatus sum, loqui 3 тАУ говорить, разговаривать

veritas, atis f тАУ правда, истина

diserte тАУ ясно

polliceor, citus sum, eri 2 тАУ обещать

senatus, us m тАУ сенат

magistratus, us m тАУ магистрат

signum, i n тАУ знамя; знак

nummus, i m тАУ монета

dux, cis m тАУ вождь

priusquam тАУ прежде чем

acies, ei f тАУ строй, сражение

contineo, tinui, tentum 2 тАУ содержать

manus, us f тАУ отряд; рука, сила

interitus, us m тАУ гибель, уничтожение

ЗАДАНИЕ XII


 1. Указательное местоимение hic, haec, hoc

 2. Определительное местоимение idem

 3. Вопросительные и неопределенные местоимения

 4. Отрицательные местоимения

А. Прочитайте, разберите и переведите предложения.

1. Nemo amat eos, quos timet. 2. Semper nos delectat aut aliquis utilis labor, aut aliqua bona ars, aut aliquod gratum studium. 3. Non semper iidem homines de iisdem rebus eadem iudicant. 4. Quae amicitia potest esse inter ingratos? 5. Nullum bonum est sine aliquo malo.

СЛОВА


timeo, ui,-, 2 тАУ бояться

delecto 1 тАУ забавлять, услаждать

utilis, e тАУ полезный

ars, tis f тАУ ремесло, искусство, наука

studium, i n тАУ занятие

ingratus, a, um тАУ неблагодарный

В. Прочитайте и переведите текст.

Nauta et agricola

Nauta et agricola diversi sunt moribus et studiis. Hic stabilem habet sedem, ille locum mutat. Hic mores antiquos servat, ille morum alienorum studiosus est. Huic sermo tantum patrius, illi aliae quoque linguae notae sunt. Huius vita tranquilla est, illius periculorum plena. Hunc agri et prata, illum fluvii et maria delectant. Sermones quoque nautarum et agricolarum diversi sunt: hi narrant de agris de frugibus, illi de terris alienis, de urbibus, navibus, procellis.

СЛОВА


diversus, a, um тАУ различный

mos, moris m тАУ обычай, образ жизни

stabilis, e тАУ постоянный, неизменный

sedes, is f тАУ место жительства, сиденье

studiosus, a, um тАУ любознательный

sermo, onis m тАУ разговор, беседа

notus, a, um тАУ известный

tranquillus, a, um тАУ спокойный

pratum, i n тАУ луг

mare, is n тАУ море

frux, gis f тАУ плод, фрукт

urbs, bis f тАУ город

navis, is f тАУ корабль

procella, ae f тАУ буря

С. Прочитайте, разберите и переведите текст.

Omnia fluunt, omnia mutantur

Nemo nostrum idem est in senectute, qui erat iuvenis, nemo est mane, qui erat pridie. Quidquid vides, currit cum tempore, nihil ex his, quae videmus, manet. Hoc est, quod ait Heraclitus: In idem flumen bis non descendimus: manet idem fluminis nomen, aqua transmissa est (Seneca).

СЛОВА


senectus, utis f тАУ старость, зрелость

iuvenis, e тАУ молодой, юный

mane тАУ утром

pridie тАУ прежде, накануне, днем ранее

curro, cucurri, cursum 3 тАУ бежать

aio, ait, -, тАУ говорить, утверждать

descendo, scendi, scensum, ere тАУ идти, спускаться, вступать

transmitto, misi, missum 3 тАУ передавать, переправляться, пересылать

ЗАДАНИЕ XIII


 1. Общие сведения о степенях сравнения прилагательных

 2. Сравнительная степень; превосходная степень

 3. Особенности в образовании степеней сравнения

 4. Наречия; образование наречий

 5. Степени сравнения наречий

А. Прочитайте, разберите и переведите предложения.

1. Aetas dulcissima adulescentia est (Plin.Epist.). 2. Fideliores sunt oculi auribus . 3. Pax vel iniusta utilior est, quam iustissimum bellum (Cic.). 4. Homini homine nihil pulchrius videtur (Cic). 5. Nullus est locus domestica sede iucundior (Cic). 6. Gravissimum est imperium consuetudinis. 7. Non minor voluptas percipitur ex velissimis rebus, quam ex pretiosissimis (Cic.). 8. Veterrimus homini optimus est amicus. 9. Homines amplius oculis, quam auribus credunt (Seneca. Epist). 10. Omne bellum sumitur facile, aegerrime desinit (Sall.). 11. Ex inferiore loco in superiorem non satis commode tela adidi possunt (Caes.). 12. Facile omnes, quum valemus, recta consilia aegrotis damus (Terentius). 13. Summi montium vertices nive aeterna tecti sunt. 14. Nuntiis litterisque Allobrogum commotus, Caesar duas legiones in citeriore Gallia novas conscripsit; cum his legionibus legatus Quintus Pedius in ulteriorem Galliam missus est.

СЛОВА


adulecsentia, ae f тАУ юность, молодость

dulcis, e тАУ сладкий, приятный

aetas, atis f тАУ время жизни, возраст

fidelis, e тАУ верный, надежный

oculus, i m глаз

auris, is f тАУ ухо

pax, pacis f тАУ мир

iniustus, a, um тАУ несправедливый

iustus, a, um тАУ справедливый

homo, inis m тАУ человек

video, vidi, visum 2 видеть, pass. kазаться

domesticus, a, um тАУ домашний

iucundus, a, um тАУ приятный

gravis, e тАУ тяжелый, важный, веский

consuetudo, inis f тАУ привычка, обычай

voluptas, atis f удовольствие, наслаждение, радость

percipio, cepi, ceptum 3 тАУ принимать, ощущать, воспринимать

vilis, e тАУ дешевый

aeger, gra, um тАУ тяжелый

commoveo, movi, motum 2 тАУ побуждать, волновать

conscribo, psi, ptum 3 тАУ формировать

desino, sii, situm 3 прекращаться

commodus, a, um тАУ удобный

adigo, egi, actum 3 тАУ долетать

telum, i n тАУ копье, стрела

quum тАУ когда

rectus, a, um тАУ правильный, прямой

aegrotus, a, um тАУ больной

facilis, e тАУ легкий

consilium, i n тАУ совет, решение

vertex, icis m тАУ вершина

mons, ntis m тАУ гора

nix, nivis f тАУ снег

aeternus, a, um тАУ вечный, бесконечный

preciosus, a, um тАУ дорогой, ценный

vetus, eris тАУ древний, старый, давний

amplus, a, um тАУ большой, широкий

sumo, sumpsi, sumptum 3 тАУ начинать

ЗАДАНИЕ XIV


 1. Формы числительных

 2. Употребление числительных

А. Прочитайте, разберите и переведите текст.

Summarium historiae Romanae

Annos numerabant Romani ab anno Urbis conditae (ab urbe condita=ab U.c.), qui annus fuit ante aeram nostram septingentesimus quiquagesimus tertius. Initio reges per annos circiter ducentos quinquaginta civitatem ad arbitrium suum rexerunt. Anno quingentesimo nono, sive ab Urbe condita ducentesimo quadragesimo quarto, postquam expulsus est ex regno Tarquinius Superbus, creati sunt duo consules, qui potestatem parem habebant atque alter alterum coercebat. Hunc statum quinque fere saecula observaverunt Romani. Iam anno ducentesimo sexagesimo sexto tota fere Italia in potestate Romanorum fuit.

Anno tricesimo imperium occupavit Augustus, qui primus imperator populi Romani fuit. Imperatoribus paruit imperium Romanum usque ad annum quadringentesimum septuagesimum sextum aerae nostrae, sive millesimum ducentesimum tricesimum ab Urbe condita.

СЛОВА


condo, didi, ditum 3 тАУ воздвигать, основывать; ab urbe condita тАУ от основания города

initium, i n тАУ начало

arbitrium, i n тАУ решение

expello, puli, pulsum 3 тАУ выгонять

creo 1 тАУ избирать

par, paris тАУ равный, одинаковый

coerceo, cui, citum 2 тАУ сдерживать

observo, avi, atum, are тАУ оберегать, соблюдать

fere тАУ почти, приблизительно

saeculum, i n тАУ век

consul, ulis m тАУ консул

В. написать все числительные римскими цифрами.

Статьи для домашнего чтения в первом семестре

1. Conspectus historiae Romanae

Origo populi Romani ab Aenea ducitur, ut mythus narrat. Aeneas, dux Troianorum, Troia deleta (после разрушения Трои) profugit, mox patriam novam in Italia sibi gentique comparavit. Hac stirpe sunt nati gemini Romulus et Remus, quorum ab altero, Romulo, Roma condita est. Quod Romani paucas mulieres habuerunt, virgines Sabinas ad spectacula invitatas rapere decreverunt. Bellum inde ortum ipsae Sabinae composuerunt.

Mortem regis Romanorum primi interregnum secutum est. Post interregnum Numa Pompilius, rex pacis, regnabat. Templum dei Iani, quod apertum semper bellum significabat, Numae Pompilii regis tempore clausum erat.

Multa bella a rege Romanorum tertio Tullo Hostilio gerebantur. Bellum inter Romanos Albanosque certamen trigeminorum, qui Horatii et Curiatii appellati sunt, discrevit. Victoriam Romanis Horatii reportabant, itaque etiam Alba Longa Roma regebatur.

Rex Romanorum quartus Ancus Martius erat. Post illum Tarquinius Priscus regnabat, a quo praeter suos etiam filius servae educabatur. Hic adolescens ad regnum obtinendum ab uxore regis mortui quoque adiutus est. Sic factus estServius Tullius, rex Romanorum sextus, qui instituta legesque populo Romano dedit. Sed filia regis una cum marito regnum patrium appetebat. Gener Servii Tullii, Tarquinius, qui postea Superbus est nominatus, solum per corpus mortuum regis regnum obtinere potuit.

Rex ultimus multa oppida vi ac dolo occupavit. Postquam Tarquinius Superbus anno ducentesimo quadragesimo quarto post Urbem conditam regno expulsus est, regnum concidit.

Libertatem populus Romanus, iam pridem optabat exspectabatque. Post reges expulsos primi consules L. Iunius Brutus et Tarquinius Collatinus rei publicae praefuerunt.

2. De magistratibus Romanorum

Senatus et magistratus rem publicam Romanam administrabant. Summi magistratus erant consules, praetores, aediles, quaestores. Quaestores cosulibus in bello aderant, aut in urbe aerarium administrabant. Aedilibus, cura viarum et aedificiorum publicorum mandata erat. Diebus festis in circo populo (прил. Вз 22) ludos parabant, nam Romani ludis valde delectabantur. Nota sunt verba: “Panem et circenses!”

Praetores iudicabant: praetor urbanus de controversiis civium, praetor peregrinus de controversiis civium et peregrinorum. Inter omnes magistratus consulum potestas summa fuit. In bello consules duces exercituum erant, in pace civitatem administrabant. Saepe apud populum aut in senatu orationes de legibus habebant. Lictores ante consules portabant fasces — securim, virgis circumdatam; primo enim consulibus potestas vitae necisque in cives erat.

Itaque fasces signum potestatis erant.

3. Censores Romani

Quinto anno Romae bini censores creabantur. Deligebantur ex numero eorum, qui consulatu optime functi erant. Magna erat censorem potestas, neque quisquam apud Romanos in maiore honore erat quam illi. Censores non modo censum civium habebant, sed etiam mores probabant. Si quis agricola agrum suum non diligenter colebat, id non sine aliqua poena erat. Item, quicumque eques equum suum non satis curaverat, a censoribus notabatur. Si quod facinus comissum erat, censores poenam constituebant. Cives, qui aliquid gravius commisserant, tribu movebantur. Quisquis senatorum facinoris convictus erat, senatu movebatur.

4. Gentes Italiae

Italiam superiorem habitabant Galli. Hanc partem Italiae, quae cis Alpes sita erat, Romani Galliam Citeriorem vel Cisalpinam appellabant. Maior erat ea Gallia, quae Gallia Ulterior vel Transalpina appellabatur, quod trans Alpes sita erat.

Romanorum finitimi erant Etrusci, qui prioribus temporibus ex Asia in Italiam venerant, ut fama est. Interiores partes Italiae incolebant Sabini, Aequi aliaeque nationes, quibuscum Romani diuturna bella gesserunt. Difficillimum fuit cum Samnitibus, qui Romanis simillimi erant virtute, foedus facere. Quo facto (после его заключения) pleraeque gentes Italiae mediae et inferioris Romanis parebant.

Italiam inferiorem Romani Magnam Graeciam appellabant, quod Graeci ibi plurimas colonias constituerant. E quibus urbi Romae proximae erant Cumae et Neapolis.

5. De Roma antiqua

Roma antiqua in septem collibus ad amnem Tiberim sita erat. Prima Romanorum sedes erat collis Palatinus. In valle, sub radicibus montis Capitolii sita, forum Romanum patebat. Ibi cives diu negotia publica et privata tractabant. In campo, inter Capitolium et Tiberim sito, antiquis temporibus milites exercebantur, itaque campus Martius appelabatur. In Tiberi numerus pontium magnus erat. Postea urbs novis foris ornabatur. Templa pulchra et signa praeclara animos civium delectabant. Pulchritudo urbis apud omnes gentes nota erat. Itaque Romam, a pastoribus quondam conditam, iure scriptores lumen gentium appellabant.

6. Colosseum

Romae multae columnae, arcus, templa theatraque antiqua deleta sunt. Tamen hodie quoque nonnullae reliquiae Romae antiquae ostentari possunt. Roma merito “Roma aeterna” vocatur. Optime illud theatrum conservatum est, quod iussu T.Flavii Vespasiani aedificatum est et olim ex eo amphitheatrum Flavium nominabatur. Hoc amphitheatrum postea Colosseum appellatum est ex colossea statua Neronis, quae hic collocata erat. Tum, quum id aedificatum erat, id est anno aerae nostrae octogesimo, per centum dies ludi magnifici Romanis a magistratibus praebebantur. Quibus diebus permultae bestiae necatae erant. Magistratus Romani hos ludos dabant, et vulgus eis delectabatur.

Mirus aspectus praebetur eis, qui illi theatro appropinquant. Alti muri eius theatri, quod ovi formam habet, ornantur magnificis columnis. Colosseum amplissimum fuit: ab octoginta septem igitur milibus Romanorum compleri potuit. Diebus festis per octoginta introitus, quos videmus, magnae virorum feminarumque manus amphitheatrum intrabant. His diebus enim totus fere populus Romanus advolabat. Ei, qui aderant, summo studio (прил. Вз 11) spectacula, quae eis dabantur, spectabant. Bestiae, ex Africa importatae, quae in caveis sub arena sitis continebantur, in arenam agitabantur. Quae postquam illam intraverunt, inter se pugnabant et necabant. Sed etiam homines cum his pugnare debuerunt. Postremo viri iuxta has bestias necati humi iacebant. Quae spectacula Romanis gaudeo (прил. Вз 23) fuerunt!

7. De oratoribus Graecorum et Romanorum

Multi sunt oratores clari Graecorum et Romanorum. Princeps oratorum Graecorum Demosthenes erat. Clarae sunt Demosthenis orationes in Philippum, regem Macedonum. Pro libertate patriae orationibus certabant. Frustra orationibus civitates Graeciae ad concordiam incitabat. Discordia civitatum libertatem Graeciae delevit.

In numero clarorum oratorum Romanorum erat Marcus Tullius Cicero. Ciceroni non solum libri scriptorum Romanorum noti erant, sed etiam libri scriptorum Graecorum. Nota sunt opera Ciceronis de philosophia et de institutione oratoria; notae sunt epistulae et orationes clari oratoris.

Orationes Graecorum et Romanorum etiam post multa saecula animos hominum delectant.

8. De Germanorum antiquorum moribus

Germani agriculturae non student; magna pars victus eorum in lacte, caseo, carne consistit. Multum in venationibus sunt. Cibi genere et exercitatione et libertate vitae vires aluntur et corpora immensa magnitudine gignuntur. Atque consueveru

Вместе с этим смотрят:

A Farewell to Arms

A history of the english language

About England

Accommodation in St.Petersburg

Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children
Читать «Словарь латинских выражений» — Автор неизвестен (?) — Страница 4

Mensis currentis – текущего месяца

Mens sana in соrроrе sano – в здоровом теле – здоровый дух

Мeо voto – по моему мнению

Minimum – самое малое

Mirabile dictu – достойно удивления

Miserabile dictu – достойно сожаления

Miseris succurrere disce – учись помогать несчастным (больным)

Modus agendi – образ действий

Modus vivendi – образ жизни;

Motu proprio – по собственному побуждению

Multa sunt in moribus dissentanea multa, sine ratione – в обычаях человеческих много разнообразия и много нелепостей

Multum in рarvо – многое в малом

Multum, nоn multa – многое, но не много; глубокое содержание в кратком изложении

Multum vinum bibere, nоn diu vivere – много вина пить не долго жить

Mutatis mutandis – с изменениями, с оговорками

Mutato nomine – под другим названием

Natura sanat, medicus curat – природа исцеляет, врач лечит

Ne accesseris in consilium nisi vocatus – не ходи в совет, не будучи приглашенным

Nec plus ultra – дальше некуда, крайняя степень

Nec sutor ultra crepidam – не суди о том, чего не знаешь

Nefas – несправедливость

Nemine contradicente – без возражений, единогласно

Nemo judex in causa sua – никто не судья в своем деле

Nemo nascitur doctus – никто не рождается ученым

Ne noceas, si juvare nоn рotes – не вреди, если не можешь помочь; не вреди больному лишним лечением

Ne quid nimis – не нарушай меры; ничего слишком

Nervus rerum  – главное дело; важнейшее средство

Ne varietur – изменению не подлежит

Nihil humani – ничто человеческое (мне не чуждо)

Nihil semper suo statu manet – ничто не остается постоянно в своем состоянии

Nil admirari – ничему не удивляться

Noli me tangere – не тронь меня

Noli nосerе – не вреди

Nomen est omen – имя говорит само за себя

Nomen nescio (N. N.) – некое лицо

Non bis in idem – дважды за одно и то же нельзя наказывать

Non curatur, qui curat – не вылечивается тот, кто имеет заботы (досл.: кто заботится)

Non liquet – не ясно

Non multa, sed multum – не много, но многое

Non omnia passum omnes – не всякий все может

Non omnia possumus – не на все мы способны

Non omnis error stultitia est – не всякая ошибка – глупость

Non progredi est regredi – не идти вперед, значит идти назад

Non scholae, sed vitae discimus – мы учимся нe для школы, a для жизни

Nosce te ipsum – познай самого себя

Nota bene (NB) – обрати внимание; хорошо заметь

Nudis verbis – голословно

Nulla aetas ad discendum sera – учиться никогда не поздно

Nulla dies sine linea – ни одного дня без строчки (Плиний )

Nulla regula sine exceptione – нет правил без исключении

Nullum malum sine aliquo bono – нет худа без добра

Nullus juxra propriam voluntatem incedat – никто не должен входить по своей воле

Nunc plaudite! – теперь аплодируйте!

Nunquam petrorsum, semper ingrediendum – не шагу назад, всегда вперед

Omne nimium nocet – все излишнее вредит

Omnes et singulos – вместе и по отдельности

Omne vivum ех ovo – все живое вышло из яйца (Гарвей )

Omnia mea mecum porto – все свое ношу с собой

Omnia praeclara rara – все прекрасное редко

Omnis curatio est vel canonica vel coacta – всяко лечение основывается либо на традиции, либо на принуждении

Omnium consensu – с общего согласия

Omnium profecto artium medicina nobilissima – из всех наук, безусловно, медицина самая благородная (Гиппократ )

Opera et studio – трудом и старанием

Oportet vivere – надо жить

Optimum medicamentum quies est – покой – наилучшее лeкарство

Orа et labora – молись и трудись

Orа rotundo – во весь голос

Orе uno – единогласно (досл.: одним ртом)

О tempora, о mores! – о времена, о нравы!

Otium cum dignitate – отдых с достоинством, отдых с почетом

Panem quotidianum – хлеба насущного

Pars pro toto – часть вместо целого

Parvo contentus – довольствуясь малым

Раuса verba – поменьше слов

Paupertas nоn est vitium – бедность – не порок

Pax vobiscum! – мир вам!

Per aspera ad astra – через тернии к звездам!

Per aversionem – ради отвлечения

Per fas et nefas – правдами и неправдами

Periculum in mora – опасность в промедлении

Perpetuum mobile – вечное движение

Per risum multum cognoscimus stultum – пo беспричинному (букв.: частому) смеху мы узнаем глупца

Per se – само по себе, в чистом виде

Personaliter – лично

Petitio principii – вывод из положения, которое еще нужно доказать

Pia desiderata – заветные мечты, благие пожелания

Plenus venter nоn studet libenter – полное брюхо к ученью глуxo

Poculum, mane haustum, restaurat naturam exhaustam – чаша, выпитая с утра, восстанавливает истощенные силы

Post factum – после события

Post hoc, ergo propter hoc – после этого – значит вследствие этого

Post hoc, nоn est propter hoc – после этого – не значит из-за этого

Post hominum memoriam – с незапамятных времен

Primum agere – прежде всего действовать (действуй)

Primum nоn nocere – прежде всего не вредить

Primum vivere – прежде всего – жить (жизнь)

Primus inter pares – первый среди равных

Principium et fons – начало и источник

Probatum est – одобрено

Pro bono publico – ради общего блага

Pro die – на день (суточная доза лекарства)

Pro domo meа (sua) – для себя; в личных интересах; в защиту своих дел

Pro dosi – на один прием (разовая доза лекарства)

Pro et contra – за и против

Pro forma – для формы, для приличия, для вида

Pro memoria – для памяти, в память о чем-либо

Propera pedem – торопись

Propter invidiam – из зависти

Propter necessitatem – вследствие необходимости

Pro ut de lege – законным путем

Pulchre sedens melius agens – рус. – семь раз отмерь, один раз отрежь

Punctum saliens – важный пункт, важное обстоятельство

Quae medicamenta non sanat, ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ignis sanat. Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet – Что не излечивают лекарства, то лечит железо, что железо не излечивает, то лечит огонь. Что даже огонь не лечит, то следует признать неизлечимым.

Quantum satis – сколько нужно; вдоволь

Quibuscumque viis – какими бы то ни было путями

Quid prodest – кому это выгодно? Кому это полезно?

Quilibet fortunae suae faber – каждый сам кузнец своего счастья

Qui pro quo – одно вместо другого, путаница, недоразумение

Qui scribit, bis legis – кто пишет, тот дважды читает; кто записывает, тот лучше запоминает

Quis hominum sine vitiis – кто из людей родился без пороков

Quod erat demonstrandum – что и требовалось доказать

Перевод «semper bene labra» в бесплатный контекстный латынь-английский словарь

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba.Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba.Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba.Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba.Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba.Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Перевод «semper bene labra» в бесплатном контекстном латино-немецком словаре

Название корпуса: tatoeba.Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba.Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba.Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba.Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba.Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba.Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba.Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Название корпуса: tatoeba. Лицензия: Creative Commons CC-BY-2.0. Ссылки: http://tatoeba.org

Годфри Винчестерский: эпиграмма

Годфри из Винчестера: эпиграмма

GODEFRIDI PRIORIS EPIGRAMMATA

Incipit præfatio Godefridi prioris ecclesiæ sancti Swithyni Wintoniensis in sequens opus .

Undique susceptum qui miscuit utile dulci,
Undique laudatum pagina nostra refert;
Quod sequor a longe, cum ludis seria libans,
Immo per ludos seria notificans.
Proposui ludendo quidem garrire aliorum
Mores, carpo alios, me quoque carpo simul.
Rubigo invidiæ, вид invisa cachinni,
Omnis abest, ut me, rideo sic alios.
Rideo mecum alios, ne nos male rideat alter;
Ne quis nos possible lædere, rideo nos.
Invidus irrisor redivivo crimine gaudet,
Et semel irrisum, terque quaterque cupit.
Nolo redargutis superesse notabile quicquam,
Causa et quod sequitur dereant pariter.

I. Dum nescias, esse discendum .

Discendi, Damiane, modum te quærere dicunt;
Discas, dum nescis, sit modus iste tibi.

II. Ruinam in ascensu timendam .

Sæpe ruis, dum sæpe petis nimis alta, Коран,
Fac sit sufficiens una ruina tibi.

III. Презрение stulti non esse curandum .

Contemptum stulti contempnere, Didime, laus est,
Contempni a stulto dedecus esse nego.

IV. Quod doces, esse faciendum .

Multa, Salo, sed plura, Cato, me verba docetis,
At nemo vestrum Quanta docetis agit.

V. Discendum, esse, ne discas .

Hebale, disce diu, juvenisque puerque labra,
Neve senex discas, Hebale, disce prius.

VI. Quod multorum est ab uno non esse quærendum .

Soli laus tibi multorum quæris honorem,
Sed quod multorum est disociare grave est.

VII. Colendo nequam nequicquam proficere .

Canem Pecte lavaque, curam tibi ponis inanem,
Понтице, sic studium dum colis Elvidium.

VIII. Onus quærere, honorem quærendo .

Quæris onus magnum, magnum dum quæris honorem,
Cretice, sperne prius, non erit ulterius.

IX. Pro viribus tuis non omnes esse pensandos .

Impos virtutis, alios virtutis inanes
quiparando tibi, Gratidiane, относится.

X. A vitio esse surgendum .

Альфесибо, luto semper versaris eodem,
Immersusque semel Surgery Disimulas.

XI. Vitiosum deprehendi dolere .

Non culpam peccasse gravem, non crimen inisse,
Sed te deprensum, Volusiane, doles.

XII. Quod irrides, faciendum non esse .

Deridens alios, non inderisus abibis,
Unde alios rides, Scævola, si facias.

XIII. Qui multa Possible Multis egere .

Cum tu Possideas, Andronice, plura petitis,
Haud mirum multis si tamen indigeas.

XIV. Videndum esse cui secreta committas .

Utre merum фракто коммиттере, бальзама крибро,
Stultum est, et stultum, Plance, tacenda Syro.

XV. Libros non pretium eorum habere, non multum proficere .

Libros ferre manu, non sensum corde nec ore,
Verbum, Caune, parum proficit, immo nihil.

XVI. Виртуальный компьютер с сапфирами .

Propositum sapiens virtutis sedulus urget;
Hædue, без позывов; fac, sapienter age.

XVII. Amicum tarde adquiri, sed cito amitti .

Prudenti, Probe, consilio servandus amicus,
Quem sero adquiris, sed cito perdis eum.

XVIII. Pauca utilia multis inutilibus præponenda .

Pauca Titus pretiosa dabat, sed vilia plura;
Ut meliora habeam, pauca det oro Titus.

XIX. Miserum hominem nocere dum prodesse Contendit .

Te video solum dum prosis, Aule, nocere;
Nec prodesse tamen, si petis ut noceas.

ХХ. Loqui sed cum mensura debere .

Pauca loqui moneo, sed non omnino Silere;
Ita velis, Orpheu, ne penitus silas.

XXI. Inimicum obsequio torqueri, vel corrigi .

Hostes, Kare meos dum servio, munera præsto;
Obsequiis venor, Torqueo, vel Revoco.

XXII. Amari volentem amare decere .

Miraris quod nullus amat te, Сесилиана,
Non quod amas nullum; Дилидж, Карус Эрис.

XXIII. Vitium antequam petas subolere .

Druse, comedisti quem misit Silvius hircum;
Vel tibi non nasus, vel tibi nasus olet.

XXIV. Nec levare premenda, nec premere levanda .

Dum calcanda levas, premis extollenda, Repande,
Aut stultum aut nequam te ratione probas.

XXV. Datum non Repetere .

Multa mihi donas, vereor ne multa Requiras,
Nolo mihi dones, Aulice, si repetas.

XXVI. Neque decipere neque decipi .

Nullum decipias, non decipiaris ab ullo,
Fallere vel falli, Pirame, par vitium est.

XXVII. Petenti quod difficile est negari .

Постулат usque sibi justa ratione negari,
Qui quod difficile est, id sibi, Pyrrhe, petit.

XXVIII. Cupere quod necesse est .

Si mecum, Thaliarche, sapis, quodcunque necesse est,
Id cupias, animum casibus æquipara.

XXIX. Stare ubi alii jaceant decorum esse .

Candide, ubi jaceant omnes, te stare decorum est;
Quod stas, quod solus, magnum opus, egregium est.

ХХХ. Exitus rerum inspiciendos .

Aut sapit Archesilas, et prospicit ultima rerum,
Aut si contempnit, non sapit Archesilas.

XXXI. Cito vel sero decedere nihil ad rem .

Tarde vel subito vita decedere, nil est;
Si Bene, discedas, Pindare, non nihil est.

XXXII. Subonere rectum esse gloriosum .

Sub quocunque onere, strepitu omni, всеохватывающий труд,
Rectum stare, Licha, gloria non modica est.

XXXIII. Ridere vel rideri, vitium .

Si rides alium, vel si rideris, utrumque
Culpa est, Maure, prius turpe, sequensque magis.

XXXIV. Tempnere tempni debere .

Vivere, Prote, velis feliciter atque beate,
Tempni tempne, aliis vilis, et esto tibi.

XXXV. Ne contempnamur, Bene esse vivendum .

Contempnat te nemo velim, sic vive, Trebati;
Темпнунтур нравы? tempneris ipse miser.

XXXVI. Honorandum esse doctorem .

Arguitur furia, medicum dum percutit æger,
Et tu doctorem dum, Menalippe, tuum.

XXXVII. Non obloquendum amico .

Frangis amicitiam dum, Turdale, rodis amicum;
Insidians socium, frangis amicitiam.

XXXVIII. Jurgio pacem non creandam .

Scæva, tene, quia siqua paret discordia pacem,
Et tua nos pacant jurgia, Scæva, tene.

XXXIX. Verbis picturatis non esse credendum .

Verborum multos mihi, Victorine, colores
Pingis, nullique est attribuenda fides.

XL. Opinionem malam fugiendam .

Commissum, Damasippe, tuum quod verba sequantur,
Hanc metuis, quid plebs garriat, haud metuis.

XLI. Melius probatum amare, quam amatum probare .

Марса, perutilius censemus amare probatum,
Quam quem reddideris, velle probare, tuum.

XLII. Pingui ventre tenuem sensum non nutriri .

Vult sensum tenuem, curat dum, Mervie, ventrem,
Ob tenuem sensum nutrit aqualiculum.

XLIII. Difficilia inquirenda, facilia non adeo .

In scirpo nodum quærendo, Viselle, Laboras,
Dignaque quæsitu prætereundo probas.

XLIV. Vitium animæ despicabilius quam corporis .

Ridemus Calirum disutis naribus esse,
Non rupilum fdis moribus effluere.

XLV. Socium non ascisci omnimodis mobilem .

Dum Vertis Habitum, Mores, et verba, Levine,
Te sibi nemo parem, nemo facit socium.

XLVI. Не семпер студендум тристибус .

Eutrapelus non blanditias, non gaudia vultu
Significat, ringi, frendere, flere vacat.

XLVII. Naturam assiduitate cultur novandam .

Naturam cultura novans, education ab imo;
Ergo nova mores, Corve, colendo tuos.

XLVIII. Velle sapere, non voice sapientem .

Nil, Beroine, sapis, et dicis te sapientem;
Dum rapis hoc nomen, nil, Beroine, sapis.

XLIX. Ut ventri imperes, gulam arcendam .

In vilem fumum sorbillans omnia vertis,
Merule, ventris amans, non regis ipse gulam.

L. Non tamtum grandia, sed et parva, cavenda .

Quem leo non tetigit, dum mordet aranea lædit,
Энол, non tantum grandia, пещера парва.

LI. Hominem nequam nullo modo leniendum .

Lenio sæpe mihi pastu volucremque feramque,
Lenio te nullo, Nasidiene, bono.

LII. Miseris nec quod miseri sint credi .

Grande doloris onus miseris superadjicitur, дум
Nec quod sunt miseri, creditur, Aule, sibi.

LIII. Consilium senum rejiciendum non esse .

Pannorum veterum facile contempnitur usus,
Non sic conciliun, Postumiane, senum.

LIV. Non se ultro ingerendum .

Юре репеллендум Pethosirim dicimus, ultro
Qui se non gratis ingerit officiis.

LV. Amare ut amicus sis .

Omnis amicus amat, sed non qui amat omnis amicus;
Si quem, Basse, tu amas, esto et amicus ei.

LVI. Qui amico non parcit, inimico non parcere .

Мошенничество inumeras в amicos tenit Ulixes,
Quid facturus erit hostibus ergo suis.

LVII. Statum mentis esse firmandum .

Mobilibus ventis similas ludibria mentis,
Весево, nunquam stans, sed quasi turbo volans.

LVIII. Timore mortis delicias comprimendas .

Delicias carnis spes funeris ultima solvit;
Mortem quando vides te prope, Magne, times.

LIX. Sermonem inutilem esse spernendum .

Sermo, Flacce, tuus currit nimis, accipiendus
Haud tamen est, nulla quem parit utilitas.

LX. Absque moribus, род non valere .

Stemmatacontinas, recitas ex ordine patres,
Sed nisi sint mores, Damma, mihi nihil es.

LXI. Occultum hostem svius nocere .

Cautio provisa, formido videtur aperta,
Occultus hostis sævior, Elne, tibi.

LXII. Culpam sapienti ostensam cito finiri .

Ad radios solis siccatur nonius юмор,
Et tua culpa, Line, judicis arbitrio.

LXIII. Eligendum cui placeamus .

Prædicat Ermogeras non omnibus esse placendum,
Elige de multis, Regule, cui placeas.

LXIV. Studium virtutis semper habendum .

Incipit Alchidamas virtuti sæpe Studiore,
Sed sine fine parum proderit incipere.

LXV. Без сигарет .

Exaltas в lite tuam, Germanice, vocem,
Ut furius mentis vox furiosa sonet.

LXVI. Propter fortunam non superbire .

Extolli noli, quod te fortuna beavit,
Pomponi, hæc eadem quæ levat ipsa premit.

LXVII. Moribus homines non natura dissentire .

Ejusdem naturæ hominesognosce, Menacla,
Et tamen hos morum gratia disimulat.

LXVIII. Ut medicinam, ita et sermonemariandam .

Infirmis Variis medici Varianda supellex,
Sermoque, Pyrrhe, tuus quem facis ad juvenes.

LXIX. Vitiosi esse ut lateat .

Признаки виноватых, Clinia, dicimus esse
Quod semper latebras, semper amas tenebras.

LXX. Vitium loco non mutari .

Quacunque incedit rostratam vidimus Ybim,
Et te cum pravis moribus, Alle, tuis.

LXXI. Vitium animi et in corpore apparere .

Invidiæ flamma quia, Тигиллин, лаборатории,
Exsiccata cutis omnibus insinuat.

LXXII. Volentem portari et alios portare .

Portari semper, nunquam portare, suesti,
Fusce, quod a nobis exigis, exigimus.

LXXIII. Sapientem non esse ridendum .

Ridemus claudum, прямая кишка dum ridet, Alesi,
Ridemus risum de sapiente tuum.

LXXIV. Spondenti sæpe non multum esse credendum .

Sponsio spes vacua, спонсор versatilis aura;
Noli spondenti fidere, Дагне, нимис.

LXXV. Non esseariandum sermonem .

Bos mugit, sed balat ovis, variatio nulla;
Tu semper linguam, Faune, tuam varias.

LXXVI. Virtutem locali mutatione non quærendam .

Proficies, Labiene, parum, si climata transis,
Dum vitam, mores trans mare sæpe petis.

LXXVII. Витам бестиалем без имитандам .

More probaris aper, et nomine diceris Aper,
Номинальная сестра Апер, больше ветарис апер.

LXXVIII. Cito laudare vel vituperare vitium esse .

Vituperat subito subito qui laudat, Aledi;
Hoc utrumque tuum Значительное повреждение.

LXXIX. Dulcedinem divitiarum sæpe gravare .

Mella, cibus dulcis, sunt sæpe nocentia multis;
Divitiæ dulces pluribus, Alle, могил.

LXXX. Virtutem exercendam, vitium fugiendum .

Pro virtute vacat fervens ad turpia Vacca;
De vitio laudem quærit habere parem.

LXXXI. Non cathedram qua doceatur, sed quæ doceantur inquirent .

Qua doceat sedem quærit Plotinus et dem;
Quærit qua doceat, non ea quæ doceat.

LXXXII. Viliorem dominari ridiculosum esse .

Ridemus murem dominantem muribus, Acci;
Te quoque collegas dum dominando premis.

LXXXIII. Superbia pacem everti .

Aeriam pacem ventosa superbia tollit,
Atque опухоль ментальной стенки, Maximiane, tibi.

LXXXIV. Muneribus justitiam tolli .

Missilibus, Datiane, tuis Astr tua recessit;
Vincis muneribus jus, Datiane, tuis.

LXXXV. Laudari a turpibus, vel ob turpia, laudem non esse .

Nullum credo decus laudari a turpibus, Herme;
Sed nec laudari ob turpia credo decus.

LXXXVI. Senem puerum esse non decere .

Post annos centum puer Alphesibus adhuc est;
Non ætate puta, sed vitio, puer est.

LXXXVII. Displicere ineptum unde placere Consundit .

Exemplo, Menelae, tuo testaris ineptum,
Unde placere cupit, sæpe placere parum.

LXXXVIII. Hostes diligere, amicos negligere, non decere .

Hostes Glaucus amat, Probus apernatur amicos;
Scævola, stultitiæ dignus uterque nota.

LXXXIX. Non de omni victoria coronam decere .

Signiferum belli quæsita corona decebit;
Quem subitant lites, Mopse, corona decet?

XC. Libros ob sententias diligendos .

Libros non pretium quæris, Melibe, librorum;
Ut libros habeas, nec sapiendo teras.

XCI. Amare et amari decere .

Nulli carus erat Erisicthonus, et sibi nullus
Elegit misera conditione frui.

XCII. De honore dolorem sæpe prodire .

Нолит in Accepto gaudere Seranus honore;
Sæpe dolor læto prodiit introitu.

XCIII. De remissa infortunii dolere qui invidet .

Гальба долет, Цицерон quoniam pede claudicat uno;
Nempe hunc deficere vellet utroque pede.

XCIV. Non esse amicum qui amico non relinquit amicum .

Si nobis nullum, Catia, relinquis amicum,
Te fratrem nobis non reor, aut sociam.

XCV. Judicem curis vacuandum .

Dedita mens curis fit veri nescia juris,
Astruis hoc versis, Maxime, judiciis.

XCVI. Appetitorem laudis negata laude tristari .

Spe, Vitelle, doles, quia te laudando superfers
Omnibus, et nulla laus tibi grata placet.

XCVII. Non cui invidet, sed qui invidet, nocere invidiam .

Torres invidia non Quintum, Candide, sed te;
Torres invidia non alium nisi te.

XCVIII. Virtuti modum adhibendum .

Virtutis studio nimius, Crysippe, видеерис,
Virtus absque modo nomen habet vitii.

XCIX. Добродетель без опуски .

Credis opes solas te posse, Charine, beare;
Virtus est quæ te sola beare queat.

C. Lectionem sine operibus non satis prodesse .

Frustra multa Legis, Hugo, si nil opereris;
Non, Hugo, te vere lectio sola beat?

CI. Jus observandum .

Injuste vivis, dum jus effringere vi vis;
Non uti velis altius, Alte, velis.

CII. Indignum gloriam quæri ex culpa .

Miramur Rupilum per quæque nefanda vagari,
Et sibi virtutis præmia velle dari;
Juris amatorem merito Celebramus Honore,
Præmia vel laudes abnuimus sceleri.

CIII. Non pudere peccare quem peccasse non pudet .

Quæ puer et juvenis commisit turpia Phorbas,
Tanquam si placeant, sæpe referre solet;
Sed ratio est quia quem nunquam peccasse pudebit,
Nec peccare pudet, vive et utrumque pudet.

CIV. Raritate etiam vilia placere .

Vilia divitibus notum est plerumque placere,
Nec quia vilia sunt, sed quia rara, Line.
Sic plerumque premit pretiosa frequencytior usus;
Cum pisces oleant, vilia carna placent.

РЕЗЮМЕ. Honesta Multa vi paupertatis extingui .

Non sanguis, non oris honor, non gloria sensus,
Non gravitas morum, proderit, Aule, tibi;
Pauper enim tu semper eris, quia pauper es, et te
Colliget ulterior ulteriore gradus.

CVI. Os ad mores contorquendum .

Hostem, Laude, tuum socium tibi sæpe refingis,
Collegamque tuum diro odio Insequeris;
Ergo premas laudesve modum servare memento,
Moribus ut versis os variare queas.

CVII. Placare mordacem parum proficere .

Nil tibi proficias pectendo canem atque lavando,
Paule, lava laterem, nil tibi proficias.
Nil tibi proficias hominem mulcendo caninum,
Servi, fer curam, nil tibi proficias.

CVIII. Præposterum ante docere quam discere .

Ante docere cupis quam discere, Понтиоване,
Et regere effectas, nescius ipse regi.
Quam мужской confundit ratio præpostera mores,
Cum docet indectus, ducit et absque duce.

CIX. Ignotis nota esse prponenda .

Visceribus peregrina tuis annectere, durum est;
Concordare sibi extranea, difficile est.
Quod jungit natura tibi, Марсель, репеллис,
Exterum et adversum vis sociare tibi.

CX. In subventu aliorum sibi non nocendum .

Ne noceas tibi, sic aliis prodesse memento;
Velle beare alios, prodere te, miserum est;
Quo vitio cum decenti plerique laborent,
Unum supra omnes Euripidem video.

CXI. Altiora casu graviore prolabi .

Altior ascensus, gravior plerumque ruina est,
Sollicitudo gravis, præproperatus honor.
Cum nimis alta petis citus incautusque, ruina
Et gravis et subita est, Sexte, timenda tibi.

CXII. Invidum raro vel nunquam conciliandum .

Invidus es, Gaius, frustra sibi, Magne, placere
Contendis, non te conciliabis ei.
Дилигис? подстрекательский; vis pacificare? Фатигас;
Sic Expositio Perdis Amore duos.

CXIII. De justitia nasci sæpe injustitiam .

Crimina nulla tibi quoniam sunt, Galle, superbis;
Inflaris, quoniam crimina nulla tibi.
Crimen in omne ruis, quia non peccasse superbis,
Te justum esse putans, crimen in omne ruis.

CXIV. Invitum non posse servari .

Invitum servare diu, provincia dura est;
Vis servare planum, Максимиана? могила эст.
Non foveam accendit, laqueos parat, excitat ignes;
Mortem amplexanti vivere difficile est.

CXV. Parvis prodesse quod parvi sunt .

Qui vidit te, Grosphe, duos deprendit in uno,
A retro puerum videt, ab ante, virum.
Si ludis, puer es; да постериора, пробатур,
Ludum Defense; Vertere, Liber Eris.

CXVI. Vocem habendam pro corpore .

Zoile, dum tussis, dum verbis aera rumpis,
Tu major toto corpore conciperis.
Colligit auditus, quod visio certa refellit;
Аурис Аманда Тиби, visio non adeo.

CXVII. Hominem levem nemini debere placeri .

Mente levis, sermone duplex, большеберцовая кость, альби,
Unius est et non consonuere tibi.
Si levis es, comitare levem, si fixus, et idem,
Prothea miramur Complacuisse tibi.

CXVIII. Non de eodem accusari et accusare debere .

Bella Neoptolemi nigro sale, Федрия, наказание,
Dente premis nigro bella Neoptolemi.
Bella Neoptolemus sibi præmonstrata capescit,
Sumit quæ dederas bella Neoptolemus.

CXIX. Operam non bono impensam amitti .

Serpentem compone sinu, blandire, foveto,
Ludificas operam, Сесилиана, Туам.
Friguit ante sinum, calet, et vomit ore venenum,
Virus torpebat, tu facis, ut caleat.

CXX. Ребус inutilibus operam non adhibendam .

Arte tua crines reparasti, Леда, Марито,
Pulsa canitie redditur ecce color.
Arte tua nervum tenis релевантные марити,
Sed jacet et langet, heu! quia vincitur ars.

CXXI. In vitio non permanendum .

Unice vive puer, lætus cantabat Adonis,
Nunc quoque cantat adhuc, unice vive puer.
Non silet aut siluit tibi nomen amoris apud me,
Nomen amare probans, non silet aut siluit.

CXXII. Agere prius, post exigere .

Exigis a nobis quem nulli solvis amorem,
Quam nulli præstas, exigis, Aule, fidem.
Exigis a nobis quem nonmerearis honorem,
Mirum est quod non das id tibi velle dari.

CXXIII. Loqui nocere, Silere non .

Rufe, tui comites servare silntia norunt,
Conticuere diu, Rufe, tui comites.
Tarquinius Brutum per longa Silentia pressit,
Ille tacens regi cogitat exilium.

CXXIV. Datum non recordandum .

Splendida dona mihi dum sæpe et sæpe dedisse
Omnibus aut multis, Maximiane, ссылается,
Quæ dederas, vel plura, tibi te velle Rependi
Omnibus aut multis, Maximiane, относится.

CXXV. Non de alieno sed de suo gloriam quærendam .

Non numeres tibi divitias, non facta priorum,
Si laudem a nobis, Aureliane, petas;
Auctores magnorum operum sua facta Праздник,
Et laus ipsorum, non tua laus, agitur.

CXXVI. Usui vel natur commoda expetenda .

Non indignatur serpente ciconia pasci,
Pasci triticea messe columba petit;
Pindare, nil sceleris homo nequam prorsus abhorret,
Virtus in voto qua veneremur habet.

CXXVII. Paulatim magna decident .

Decidit immensus paulatim montis acervus,
Fluminea tellus alluvione fluit.
Фидиме, virtutis paulatim decidit usus,
Justus homo culpæ diruitur fluvio.

CXXVIII. Perfidam mentem inscrutabilem esse .

Inscrutabilis est maris exundantis abyssus;
Æquora mota hominis rejiciunt oculum;
Inscrutabilis est malefidæ mentis abyssus,
Dædale, turbida mens non habet intuitum.

CXXIX. Non nimis cupiendum .

In mundo quid, Druse, facis, qui major es ipso?
Omnis gloria te non capit, omnis honor;
Amplexu cupido totum complecteris orbem,
Et nunquam penitus es tibi sufficiens.

CXXX. Laudari stultum et deficere .

Qui te laudabant jam defcere, Melane;
Слух falsidicusurgit, et ecce cadit.
Despicio fumum dumurgit дефицитный;
Deficit exurgens gloria do nihilo.

CXXXI. Animum videri in facie .

Lubricus Aspectus, facies incerta, Macrine,
Значительный nobis te nimis esse levem.
Est speculum mentis facies, oculique revelant
Qualia sunt intus mens animusque hominis.

CXXXII. Nihil pejus optare avaro quam diu vivere .

Орандум квид вел гравиус вел пежус аваро
Secula quam vitæ continueare diu?
Nasidiene, diu vixisti semper avarus,
Oro tibi vivas, Nasidiene, diu.

CXXXIII. Non de nihilo esse gaudendum .

Tres in fronte pili tibi dant, Tatiane, tumorem,
Et quia calvus eos invidet esse tibi;
At brevis hic numerus tibi dampna gemenda reportat,
Huic quia nullus adest, nec se habuisse putat.

CXXXIV. Se senem qui dolet, velle delurare .

Præproperam tibi canitiem, Tite, plangis adesse,
Et senis ad nomen subrigit ira jecur;
Delirasse parum tibi forte videris, et ardes
Protelare tuæ tempora nequitiæ.

CXXXV. Placere opere non gestu .

Versus, Dave, canis, vultuque manuque labrans
Ut placeas gestu, carmine si nequeas;
Non te versum, sed versum laudare decet te,
Fac ut te versus laudet ubique tuus.

CXXXVI. Avarum in vita nulli, in morte multis prodesse .

Non sibi non aliis prodest dum vivit avarus,
Et prodest aliis et sibi dum moritur.
Ut quod prosit agas ergo vixisse, Мелампе,
Jam tibi sufficiat vita inimica tibi.

CXXXVII. Se non posse refringere .

Pigmeis nanisque sodalibus uteris, usque,
Sisiphe, num casu vel ratione facis.
Apparere quidem faciunt non te esse gigantem;
Nam mihi pigmeus, non mihi nanus eris.

CXXXVIII. Nobis esse placere, aliena non .

Nostra aliis, et plus nobis aliena placere,
Commune id vitium est, morbus et iste gravis.
Qui cum pene omnes title, in omnibus unum,
Et supra cunctos te, Damasippe, movet.

CXXXIX. Potestatem iracundiæ additam esse pro fulmine .

Tydeu, cum nequeas rabiem compescere cordis,
Offendit qui te præcluem honore facit;
Nam fulmen pariunt, regno dum jungitur ira;
Ира движется на гладиум, кровавый блеск, честь.

CXL. Patres non odire, sed obedire .

Tu Benefacta Tui Tanquam Malefacta parentis
Semper dente malo, Garrule, persequeris.
Dilige si Bonus est justa pietate parentem,
Si malus est, толера, filius esto бонус.

CXLI. Quæ aliis feceris, ab eis expectare eadem .

Юргия, clamores tibi gloria, gloria lites,
Et facis et dicis omnibus unde noces.
Expectes eadem quæ nobis feceris, Alte,
Nam quem tu lædis, te ferit ille libens.

CXLII. Dominos avaros servos nequam diligere .

Диспенсатор eris per tempora longa, Требони,
Unum qui leporem multiplicare sapis.
Unus Quippe Recens raro vix sufficit uni,
Sed servando vetus mille facit lepores.

CXLIII. Servos divites non agnoscere se .

Damma fuit servus, se non agnoscit, honore
Sublimis factus se vacuisse putat
Quod quondam fuerat, sed sumpta pelle leonis,
Qui vilis fuerat vilis asellus erat.

CXLIV. Sæpe unde ridemus et nos rideri .

Ridebas ficos aliorum sæpe, Rubelli,
Irrident ficos ecce tuos alii.
Infirmæ naris stillam ridere solebas,
Profluvium ecce tuum risus ubique premit.

CXLV. Deceptores aliorum et decipere et decipi .

Servule, dulce canis volucres ad retia suadens,
Ut me decipias, Servule, dulce canis.
Unus vulando te mecum decipis ipse;
Uni falsa loquens, decipis ipse duos.

CXLVI. Виносум витии проксимитат торрери .

Ad dubiam cnam me, Nasidiene, vocasti,
Sed longe a mensa me recubare facis.
Irritor visu, сильный раздражающий запах;
Si me flere velis, fac propius sedeam.

CXLVII. Juvenem largum, senem parcum mirari .

Miramur juvenes largos, ветулосные тенасы,
Illis cum multum, его breve restet iter.
Vibidius nostrum minuit de parte stuporem,
Cum puer atque senex prodigus extiterit.

CXLVIII. Os non male mutandum .

Curinomus quando satur est, jejunia laudat;
Quando jejunus prandia magnificat.
Unde fit ut multi super illo multa loquantur,
Quod sic Delirans os et opus var.

CXLIX. Pauperi nec in morte sufficere .

Pauper divitibus tumulos, Marcelle, parabas,
Num tibi defuncto quis tumulum faciat?
Cum saperes te sorte mori, cum pauperem egere,
Composuisse prius te tibi oportuerat.

CL. Aliena non tractanda .

Et virtus et de virtutis semine sermo
Lucet, et apparet simplici inesse suo;
Si Justus, hæc magnificas, si sordidus, audes
Attrectare, tamen utraque degeneras.

CLI. Локум нравов нон мутаре .

Serpentem innocuum faciunt deserta locorum,
Non quia virus abest, sed quia cui noceat.
Dat virus natura, locus non, ergo recurdens
Tu virus tecum, Gratidiane, feres.

CLII. Amicum pro ipso habendum .

Ut bove, sicut equo, sic utitur Aulus amico,
Sic fratre et social, ceu bove, sicut equo.
Optat equo atque bovi durare diuque valere,
Sed sibi tantum ipsi, non id equo atque bovi.

CLIII. Nomen honoris, non rem, parum valere .

Nomen honoris habere parum est, non pondus honoris,
Momentum nullum, et nomen habere parum est.
Nomen et amittis, si tantum est nomen honoris,
Si quæ poscit honor, Maxime, nulla facis.

CLIV. Consilio juvenum non esse fidendum .

Consilio juvenum fidis, Мелибе, руинам
Expectare potes, dum sine consilio es.
Non est securus, supra titubantia fultus,
Jungere labenti, labitur ille, cadis.

CLV. Magna promittere, parva dare, non decere .

Murenas nobis spondebas, Альбиноване;
Lumbricos tenues, Albinovane, пп.
Magna quidem dare, sed promittere parva, decorum est;
Te facere e contra gloria nulla tibi.

CLVI. Sua communare .

Unde habeas, Line, non curas, curas ut abundes,
Et solus perdas, omnia solus habes.
Tu non Participas Havei gaudia cuiquam,
Ergo nec amissi Participas lacrimam.

CLVII. Furenti Respondendum non esse .

Respondere tibi dum nolo de mea demens,
Me victum irrides, sed Senec ratio est.
Qui vincis, vinci, qui vincor, vincere, vincit
Te ira gravisque furor, свободная сумма его эго.

CLVIII. Сервоприводы non esse pauperandos .

Dum spolias servos, дум diripis omnia eorum,
Compede servitii, Lentule, solvis eos.
Paupertas servum tibi libertate coæquat,
Assint divitiæ, tu dominaris eis.

CLIX. Sibi в омнибусе Providendum .

Multiplici giro milvus circvolat escam,
Infectam metuens tristibus aucupiis.
Servule, tu nulla ratione per omnia curris,
Te nudum opponens omnibus insidiis.

CLX. Putandum, esse vitium dum recns est .

Спира ресенс и парва тиби, Седжане, путанда,
Dum rudis et parva est culpa putanda tibi;
Firmat humi spinam robusta et plurima radix,
Mens assueta malo, firmius hæret ei.

CLXI. Carpendum, carpere non decere .

Cur maculas alios maculosior omnibus, Альби?
Et carpi dignus, carpere non metuis.
Carpendos etenim carpis torrente cachinno,
Ne quis carpendum te magis esse putet.

CLXII. Secum morari et consistere, mentis esse compositæ .

Est mentis bene compositæ consistere secum,
Et non immotus disimiles ruere.
Лаузе, утренний соус, морерис,
Figi disce loco, ne levis esse velis.

CLXIII. Antequam ames probare, probatum amare .

Sæpe diuque suo quem dignum censet amore
Pertractum sapiens sic amat Expositum.
Antequam ames, Crysippe, proba, sed amare probatum
Cura, toto illum pectore suscipias.

CLXIV. Осмелюсь кончить .

Attollunt hilares vilissima munera vultus,
Vultus sublustres maxima dejiciunt.
Si donas tristis, et dona et præmia perdis,
Didime, dona hilaris, non sine laude facis.

CLXV. De bono vel мужской без жаккарты .

Иратис ирато анимо отвечает Аланусу,
Et se jactat in hoc, grande nimis vitium.
Si iratis placato animo responsedet Alanus,
Et se jactat in hoc, grande quoque est vitium.

CLXVI. Voracem et capere et rapere .

Prodigus est Ancon, nec se novit cohibere,
Currenti nunquam fræna retentat equo:
Culpa quidem gravis est, gemini quoque causa reatus,
Cum male cuncta vorans, et cupit atque rapit.

CLXVII. Famæ non operi confidentem cito resolvere .

Quæ crescit ramis et non radicibus arbor,
Æmiliane, brevi flamine mota ruit.
Qui celebris famæ ramos per inania tenit,
Non radicem operum, correit ex facili.

CLXVIII. Neminem sese efferre debere .

Vir Bonus et prudens nulli sua facta revelat,
Non quærens laudem perdat opusque suum.
Tu facis e contra, tua, Tityre, turpia nudans,
Laudari cupiens quæ male gesta probas.

CLXIX. Imitandum esse quem magis aspectu probaveris quam auditu .

Illum proponas tibi, Cælestine, sequendum,
Quem magis aspectu quam aure probatum habeas.
Sunt homines nequam, bene de virtute loquentes,
Non hos sed verbum pectore fige tuo.

CLXX. Inimicos procul removendos .

Audisti Quoniam Vermes de Carne Creati
Carnem rursus edant, pellis eos, abigis;
Vipeream prolem de te, Phidippe, dedisti,
Quæ te rodit ovans, tu tamen usque foves.

CLXXI. Velle debere et regi et regere .

Non vult vera loqui Titus, ut non audiat ipse;
Cumque regi non vult, neminem et ipse regit.
Sic in eo pereunt casti commercia amoris,
Cum nullum curans aut regit aut regitur.

CLXXII. Vitam hominis varicam esse .

Alternis vicibus mutantur tempora mundi,
Temperies cli, Plaute, vices patitur.
Sic alternatur Humanæ formula vitæ,
Tristibus et lætis disimilata ruit.

CLXXIII. Dici vel esse bonum, idem non esse .

Dici aut esse bonum non nos reputamus ut unum;
Dici non multum proderit, esse nimis.
Dici aut esse malum, Protheu, non dicimus unum;
Dici, si noceat, sed magis esse nocet.

CLXXIV. Servum eundem et dominum unius non esse .

Miramur tibi, Naupliades, te nolle præesse,
Illum quem videas nolle subesse tibi.
Quæris qui præsit, sed non nisi subjiciatur;
Servum esse et dominum me tibi, difficile est.

CLXXV. Inter nequam bonum apparere, parum esse .

Omnes infamas, accusas criminis omnes,
Euthyme, ut inter eos tu бонус emineas.
Apparere bonum, sed supra castra bonorum
Magna inter nequam, gloria parva tibi.

CLXXVI. Invidum præstare ut noceat .

Scribam ex quinque viro faciens Nasica Coranum,
Multum invidit ei, contulit, et nocuit.
Donum donat ei, nec non ut honore careret,
Sed ne majorem conqueretur eo.

CLXXVII. Hominem factiosum a re pro re movendum .

Insidiis cives et amicos sollicitantem,
Consilium Bruti se Vocat exilio.
Sic quia non patitur respublica nostra Cethegum,
In brevibus Gyaris aptat eum solio.

CLXXVIII. Vitium non esse iterandum .

Qui male moratum te dicunt, Эмилиан,
Illos mendaces ut facias cupio.
Sed tu quod contra est, ut eorum oratio vera
Сядьте, снова подтвердите право, итеранс витиа.

CLXXIX. Non paria Deo sentire .

Subdi velle Deo, servire creata creanti,
Consentire illi æqualia, justitia est.
Non sic Drusus, qui divina humanaque frangens,
Miscuit audacter fasque nefasque simul.

CLXXX. In paupere raram esse facundiam .

In tenui panno nulla est facundia, Пелеу,
Sed cum purpurea veste parata venit.
Sit pauper probus et sapiens, omnino negatur,
Сидячие погружения, recte protinus aunuitur.

CLXXXI. Qui datur vel recipitur ab homine nequam, honorem non esse .

Quem Nero dat sumit Catilina nefandus honorem,
Si Senecæ credas, Cretice, nullus honor.
Hoc super oblato noli unquam lætior esse,
Nec super ablato mstior esse velis.

CLXXXII. Bene vivere tantum promittere, parum prodesse .

Sæpe sibi servanda diu proponit честность
Paulus, nec servat Paulus честа диу.
Dico, parum prodest promittere semper faira,
Sed promissa semel firma tenere diu.

CLXXXIII. Ut desint majorum auxilia, minorum non contempnere .

Magnorum cum non retinere juvamina Possis,
Fac non magnorum, Symmache, non renuas.
Auxilia infirma консенсус fortia reddit,
Umbram et quisque suam scito capillus habet.

CLXXXIV. Non pro parvis corporibus et animos parvos esse .

Parvas sæpe domos reges Habitare videmus,
Non reges magnas, Æmiliane, puta.
Sic animi grandes parvissima corpora servant,
Cum parvi interdum maxima Possideant.

CLXXXV. Невозможно в омнибусе valere æqualiter .

Miror et admiror quod natus Apolline Phæthon
Omni tanquam uni militat officio.
Nam numerat, cantat, metitur, separat astra,
Construit, atque probat, litigat, ac trutinat.

CLXXXVI. Senem puerilibus intendere non decere .

De puero prodire senem me præcipis, at tu
De vetulo esse puer, Максимиане, купи.
Esse semel puerum natur non vetat ordo,
Si superaddideris hoc venit ex vitio.

CLXXXVII. Famam ut pereas non amandam .

Nominis et famæ per secula longa petitor,
Insiliit mediis ignibus Empedocles.
Istius erroris dignus successor et hæres,
Quæque per alta ruens diceris, Hermenades.

CLXXXVIII. Non nimiam cometionem exercendam .

De dubiaurgens cna, Getulice, palles,
Perdunt officium perditambra suum.
Esca quidem simplex sanum facit atque valentem,
Sed sanum multi destituere cibi.

CLXXXIX. Pecuniam omnia pertimescere .

Multimodis, Daciane, dolis evertis amicos,
Fdera rescindens disocias socios.
Assuis adversos sub amoris glutine falso;
Bella movens, pacem disicis atque fidem.

CXC. Inter dona naturæ mortem ponendam .

Мортис, Пол, тимор тиби витæ комода толлит,
Варенье Moreris vivens dum metuendo peris.
Inter naturæ ponas si munera mortem,
Te de morte metus sollicitare nequit.

CXCI. Amicos amici amandos .

Me tanquam socium te dicis amare, Trebati,
Et quos prorsus amo dente furente teris.
Sed nisi sis sociis socius, et amicus amicis,
Non nostrum valeo dicere te socium.

CXCII. Hostem rejiciendum, patrem recipiendum esse .

Si tibi blanditur, Nausistrate, respicis hostem,
Si monet atque regit despicis ipse patrem;
Insipiens stultusque modo trutinaris eodem,
Hostem dum recipis, persequerisque patrem.

CXCIII. De nobilitate non superbiendum .

Multum, Fauste, tua de nobilitate superbis,
Quodque bono Faustus omne nomen habes;
Sed nullum nomen momenti quodlibet omen,
Подошва Culpaque de patribus sæpe venire.

CXCIV. Non nimis desirendum vino .

Carbo, quid est quoniam sæpe mihi vina propinas?
Naso, non labris, hæc tua vina traho.
Unde fluant, si prævaleant quæro reperire,
Et non invenio vas aliquod nisi te.

CXCV. Suis parcendum .

Tollit ovem de fauce lupi persæpe molossus,
Ereptamque lupo ventre recondit ovem.
Tu quoque, Scæva, tuos prædone tueris ab omni,
Unus prædo tamen perdis ubique tuos.

CXCVI. Non de minimo superbiendum .

Qui non tyro fecit, nec fecit militis usum,
Qualiter ipse ducis præripit officium?
Grammatica minimum sudasti, Taure, palæstra,
Et petis orchestram præripiendo locum.

CXCVII. Pauperibus deesse quædam, avaris omnia .

Pauperibus quædam, sed avaris omnia desunt,
Desunt inter opes omnia, Magne, tibi;
Desunt namque tibi quibus ipse carere videris,
Et tua sunt tibi sic ut quasi non tua sint.

CXCVIII. Deteriora non legenda .

Bos fnum, leporem canis, alba ciconia vermem,
Uno de prato sæpe simul capiunt;
Sensu multiplici cum pagina multa redundet,
Insipidum semper tu tibi, Plaute, judic.

CXCIX. Per immoderantiam male решающий .

Immoderata sitis vivendi deliciose
Urgebat Tatium, nescit habere modum;
Джем quasi non sint divitiæ sic utitur illis,
Jam fastidit eas, nescit habere modum.
Vilia non adhibet, quæ sunt prætiosa ligurrit,
Utraque rejiciens, nescit habere modum.

CC. Reputionorem irprehensibilem esse debere .

Dum furis et clamas, dum lites, Monice, curas,
Quod firmas verbo, destruis officio.
Tu Curius verbo, tu verbo Lælius alter,
Sed te longe alium clamor et ira probant.
Ecce caput fdus pia vitæ Semina spargit,
Prædicat et mores Liber et ipsa Venus.

CCI. Rarum transitum esse mali in bonum .

Spes inerat corvum mutari posse columba,
Æthiopem posse albescere, stultus eram.
Nam tu qui corvus, tu qui niger esse solebas,
Albule, corvus eris semper, et ipse niger.
Lingua loquax, venterque vorax, corvum, uva Gomorrhæ
Quam calcas, turpem te facit atque nigrum.

CCII. Самец Sibi cupere, ut alii sit male, invidorum esse .

Regali migrare domo me, Phædime, tecum
Sæpe et sæpe mones; invidus es, видео.
Sæpe viatores amor et concordia junxit,
Me tibi collegam gratia nulla facit.
Ut patiar, vis ipsa pati, vis pauper et exul
Esse libens, ut sum pauper et exul ego.

CCIII. Servos sæpe dominos suos male decipere .

Cogitat Ursidius sibi dote jugare puellam,
Ut placeat domino cogitat Ursidius.
Cogitat Ursidius hæredem tollere parvum,
Ut placeat domino cogitat Ursidius.
Cogitat Ursidius domino quacunque placere
Virgine vel puero, quam sapit Ursidius.

CCIV. Cui aliquid oommittas videndum .

Horti divitias commisit Fulvius uni,
Fures ille timens furibus exponere;
Vix Phbus noctem, bis pressit Cynthia lucem,
Arboribus fasis diripiturque окраса.
Ergo servari non hos servare deceret;
Si servabis eos, non bene credo tibi.

CCV. Parum retinere qui cito cuncta Transmittit .

Cuncta sapis si cuncta Legis, sic, Rufe, probabas;
Sed Legis, ergo sapis; Gallus utrumque negat.
Mille die cartas, totidem de nocte revolvis,
Sed nusquam esse potest siquis ubique cupit.
Nec bene firmatur radix quæ sæpe movetur,
Nec multa Hospitia pignus amoris habent.

CCVI. Морум дискордия гратиам дистрахи .

Conventus morum faculam successndit amoris;
Si varias mores, gratia distrahitur.
Demetri Zetus vehementi canduit ira,
Amphion frater dum cecinit cithara,
Projicit hic citharam, jam fax extincta reluxit,
Et fraternus amor cpit habere moram.

CCVII. Intermittere Philosophiam omittere est .

Intermissa diu tanquam si prorsus emissa,
Кандид, Люсили, камердинер философии.
Discendi modus est, dum te nescire videbis;
Disce, sed assidue; Disce, sed ut sapias.
Sumpta parum, prodest, quæ mox emittitur esca,
Bos quibus est pastus, ruminat hæc eadem.

CCVIII. Diem præcedentem sequentis magistrum .

Ad lucrum converte diem tibi, Валериан,
Et præcedentem pone sequentis iter;
Et vixisse velis, et multum vivere vive,
Vita vive bona, moribus et licitis.
Vince tuos mores, vincentis nomen habebis;
Sic mihi, sic aliis, Valerianus eris.

CCIX. Non dolere quod multorum est commune .

Quæstibus immensis jacturam, Pontice, defles,
Et commune malum ceu proprim, ipse doles.
Semita sæpe maris te merce beavit opima,
Quas dederat totiens ecce Recepit opes.
Ergo dari tibi quod potuit mutabile credas,
Et quod mutatur esse negabo bonum.

CCX. Non ridere ne rideamur .

Ridebas facies aliorum, Паллидиан,
Ridetur facies, Паллидиан, Туа.
Humanam faciem pallor maciesque tulere,
Longe diversam substituere tibi.
Ecce genas sulcat sine pondere pellis aniles,
Quales in silva simia scalpit anus.

CCXI. Homini aperienti se magis credendum .

Dam Simulus furit, et sese transfundit in iram,
Dum vomit omne quod est, me facit absque metu.
Sed dum blanditur, dum blæsa et dulcia verba
Supra oleum mollit, subruit usque metu;
Dum tacet, excinat, dum litigat ipse, serenat;
Irasci ergo velit, solvar ut usque metu.

CCXII. Perfidiam invidiæ in lapsu æqualem .

Semper Athis ridet, rides tu, Sostrate, nunquam?
Natura fratres, disimiles vitio.
Hic plorat risus alienaque gaudia semper,
Omnibus arridet neminem amans alius.
Mortiferæ pestis vitium sibi nutrit uterque,
Perfidi primus, Sostratus invidiæ.

CCXIII. Rationalia irrationabilibus digniora .

Cur non evigilas tandem, rebusque gerendis
Non adhibis operam? Somnus et iste malus.
Inspice formicam multo fervere labore,
Ut durare queat frigus et auram hiemis.
Consilio, non natura te vincit, iniquum est,
Plance, præesse tibi quod ratione caret.

CCXIV. Invidum neminem velle docere .

Audieram quia quem doctos contingit adire,
E stulto fieri, Celse, potest sapiens.
Sed sapis, et sapiens per te fit nemo tuorum,
Immo facis stultum qui fuerat sapiens.
Nil Platonis acumen, nil facundia Tulli,
Ut solus sedeas inter eos sapiens.

CCXV. Cui des videndum .

Qui justis sanctisque viris, Тигель, министр,
Сумит уби донат, спаргит и аккумулят.
Qui vero indignis bis munera præstita perdit,
Et quoniam donat, donat et immeritis.
Tu quoque communis meretricibus et parasitis
Quicquid habes perdis, perderis ergo miser.

CCXVI. Militem, delicatum non bene prcæliari .

Mollibus assuetus loricam ferre recusat,
Cervici teneræ ferrea cassis obest.
Sæpius uncta manus capulum non accipit ensis,
Lota et fota cutis frigore et imbre dolet.
Assiduus Veneris vexillifer, miliane,
Virtutis nunquam signifer esse potest.

CCXVII. Iniquo honorem non contingere .

Injusto queritur contingere Gaius honorem,
Delituisse refert justitiæ faciem.
Dico, si sit honor, nulli contingit iniquo;
Si sit iniquus homo, nullus habetur honor.
Est honor, et quod non, sed dicitur hoc dato iniquo,
Dicitur et quod honor sit datus immerito.

CCXVIII. Vitiosum non debere velle levari .

Est aliquis multo qui quærat honore levari,
Ipsius ut virtus notior esse queat.
Attolli multo nolit Damasippus honore,
Ejus ne vitium notius esse queat.
Omnis homo crimen tanto famosius in se,
Quanto qui peccat major habetur, habet.

CCXIX. Omnino vitium levitatis occludere .

Excusat vitiosa patrum natura tuorum,
Te, Probe, nempe levem te genuere leves.
А! quotiens petii, levitatis crimine spreto,
Ut constans lingua, corde, manu, fieres;
Sed modo ne levior fias levitate relicta,
Oro manere velis in levitate tua.
Ista tibi simplex placeat constantia saltem,
Ut miser æternum permaneasque levis.

CCXX. Frustra fatigari qui corrigit stultum .

Errore illectus, не vult errore resolvi,
Solvere queris eum, stultus uterque nimis.
Ille quidem, quoniam vitam moriendo fatigat,
Вт, quia nolentem consilio revocas.
Hic fovea jacet, ille luto, contemnit uterque
Surgere, das dextram, Marce, levando neces.
Frustra autem niti, lites odiumque subire,
Extremusque furor summaque stultitia est.

CCXXI. Non posse teneri qui mutatur .

Amnis Acharnaum variabat sæpe figuras,
Alcides tenuit, cum superaret eum.
Diva Thetis formas quas sumere vellet, inibat;
Vidit eam Peleus, sensit, eam tenuit.
Contingi quoniam, quoniam potuere teneri,
Ille Quidem Victus, выставка hæc fuit.
Sed quia nemo potest te, Protesilae, видео,
Nemo tenere potest, великодушный nemo potest.

CCXXII. В составе omnibus tempus aptum aspicere .

Diligit Umbritius tenebras, latebrosa requirens;
Noctis amans, solem non videt Umbritius.
Disputat Umbritius cum clo lumina surgunt;
Cum fugiunt solem conticet Umbritius.
Colligit Umbritius vires a munere Bacchi;
Vires a cna colligit Umbritius.
Corripit Umbritius vino somnoque labantes;
Infantes, stultos, corripit Umbritius.

CCXXIII. Nulli vel omnibus credere vitium esse .

Руф, quid est quoniam te nulli credis amico?
Omnibus et nulli credere te, vitium est.
Omnia cum social sapiens deliberat, que
Ac sibi cuncta refert, ducit adintus eum.
Sed facile est justo quam vivit dicere vitam,
Te tua difficile est facta referre palam.
Sic speciosus homo facie Процедура аперта,
Cum facies turpis veste tegi soleat.

CCXXIV. Horam Bene vivendi procrastinandam non esse .

Vivendi recte fatuus procrastinat horam,
Crastine, eras semper das mihi, nunquam hodie.
Crastina lux accepta tibi, dum crastina lux est,
Dum venit, et nondum est; incipit esse, doles.
Das causas, tunc cras aliud promittis и т. Д.
Dum cras multiplicas, tempus et hora fugit.
едет на мне quasi derisum dum verba dedisti,
Tu te ludificas, tu capis et caperis.

CCXXV. Iniquum esse inire contraria .

Postume, nummorum cumulabas milibus archam,
Ventre cibis vacuo, plena crumena cibus.
Sed compilavit fugiens te servulus, et fur,
Vel manus hostilis omnia diripuit.
Nunc converus ovans ventris farcire crumenam,
Unus prædo tuus, tu tibi cuncta rapis.
Hoc factum sapiens premit, et condempnat utrumque,
Te nunc esse lupum, teque fuisse canem.

CCXXVI. Motum localem motum mentis ostendere .

Cur adeo gaudes motu, Joviane, locali
Aer tam sæpe salis? an quoniam levis es?
Signat enim motum mentis mutatio tanta,
Quod non concordes, nec tibi communias.
Pondus habe, stabis; диплом pondere gleba quieta est,
Diripitur pulvis pro levitate sua.
Nec natura loci tibi recte vivere donat,
Sed mens discreta propositique tenax.

CCXXVII. Pondus et pondus non habendum .

Хеу! quia pondus habes, et pondus, amice Valeri,
Te fratremque tuum pondere disimulas.
Heu! quia Spectatur Præ cunctis mantica tergo,
Et nontendis qua premitur humerus.
Fratris verrucas mordaci dente refringis,
Ulcera disimulans quæ tibi in ore sedent.
Ad culpas fratris aquilæ tu lumina portas,
Ad tua cum scelera nulla vel orba feras.

CCXXVIII. Miseriorem miserum non irridere .

Кальвитий, Calvine, tibi præbere solebat
Materiam risus, tu quoque calvus eris.
Paulatim fugiunt dextra levaque capilli,
Cum tineas pascis ante retroque fluunt.
Supremum capitis tenuis jam lucus obumbrat,
Jam coma rara locum subjicit et numerum.
Tempus adest quo te calvi ridere suescant,
Factus et absque pilis omnibus invideas.

CCXXIX. Amorem cogendo non adquiri .

Torvus et ore minans te nos, Tite, Poscis Amare,
Invitus nemo, nemo coactus amat.
Blanditia, non imperio, vis crescit amoris,
Cæsar ubi jubeat, cedere nescit amor.
Vacca quidem taurum, sed et ipsa leæna leonem,
Иратос фугиунт, подозрительный Плацидос.
Dilige nos omnes, ut ameris ab omnibus une;
Quærit amor pariles, disimiles odium.

CCXXX. Peccandi libertatem usu adquiri .

Libertas peccandi emitur peccando, Verane,
Cum lima atque mora perniciosa colis.
Cum ratione carens turpes Descentis in actus,
Cum tu confundis fasque nefasque simul.
Jam te nemo regit, nullus levat auspice verbo
Contra torrentem brachia nulla tuum,
Prodest ergo tibi cumulare furore furorem,
Si prodesse vocem quod parat usque mori.

CCXXXI. Mores legendos, non vitam .

Subtractum vitæ Lycidam, Germanice, defles,
Subtractum morti rectius esse putes.
Non vivens stetit ille diu, moriendo moratus,
Ante suam mortem mortuus ipse diu.
Quid prodest totiens ficus et musta videre,
Et speciem morum nec semel aspicere?
Non ætas prolixa licet dat vivere nobis,
Sed virtutis amor, norma timenda reis.

CCXXXII. Auxilia multorum sibi quærenda .

Æmule, væ soli! quia dum cadit ipse, левантем
Non habet, in se ipso spem sibi composuit.
Fdera dum tempnit, dum spernit habere sodalem,
Perficit, ut sese nemo juvare velit.
Cum social socius partitur pondera fati,
Pro social patitur vera fides socii.
Nescit amor vehemens, ad quæque pericula rumpi,
Nec funus triplex rumpitur ex facili.
Forte quidem velles socium reperire fidelem,
Sed pravi mores zelus et ira negant.

CCXXXIII. Cui pro natura bene est pauperem non esse .

Audio te, Rupili, de paupertate querentem,
Non quia nulla habeas, sed quia pauca tibi.
Sed dicit sapiens, quod nemo est pauper eo quod
Possideat pauca, sed quia plura velit.
Si paupertati Assensum Præbere Students,
Si pro natura vivere, ныряет по эпохам.
Aspicito, nudum quia te natura crearit,
Intrans et mundum tu nihil intuleris.
Quodque externa petas, quæ sive manentia tecum,
Seu te destituant, te faciant miserum.

CCXXXIV. Decipere non esse diligere .

Quod sequeris pueros, quod amas et amaris ab illis,
Nequam non hominis, simplicis aucupium est.
Prædixi quod amas, odium si præstat amorem,
Si sit amare gravi ludificare dolo.
Tu peccare doces, peccandi ponis habenas,
A te peccandi sumitur hora, Тати.
Munere semper emunt, ut possible crimen inire;
Ut factum celes, munere rursus emunt.
Culpa tua est, quod res et fama laborat eorum;
Quod pereunt censu et nomine, culpa tua est.
Vulnera vulneribus addenda labourque labouri,
Ut vincas adhibe vulneribus.
Ut superare queas tenui pascatur avena;
Sic nunquam ille satur, ut superare queas.
Джем тиби, чаре, туум тенуис фарраго репрессит,
Et meus in fortem cessit asellus equum.

CCXXXV. Etiam sapientes sapientibus uti debere .

Consilii virtus tibi præstans, docte Valeri,
Достаточно ad vitam gratia consilii.
Quare nec sapiens nec qui famuletur honori
Est prope te tantum turpis et insipiens.
Sæpe tamen sapiens alio sapiente docetur,
Sæpe videns ductu ducitur alterius.
Aut forsan tua qui miretur facta Requiris,
Huic operi stultos eligis, exigitur.
Cui ratio est conunx, tua laus cumulatior esset,
Si te laudaret cui magis ora favent.
Laudari tamen haud metuis sine pondere rerum,
Rem sine materia vis, sine luce diem.
Credo autem quod stultus, et est sapientia contra
Virtus et ratio sic odiosa tibi.
Hostia claude domus, ne tangat lumina judex,
Ne sapiens intret, hostia claude domus.

CCXXXVI. В аппарате forinseco non omnia esse ponenda .

Pallia Filus habet, digitos Circumligat auro,
Et tamen est Filus paupere pauperior.
Sunt Tyriæ chlamydes, mulæ, jumenta, cientes
Filo, sed tamen est paupere pauperior.
Atria sunt Filo regali consita cultu,
Sed tamen est Filus paupere pauperior.
Mensa, сциф, седил, тор, pretiosa supellex
Sunt Filo, tamen est paupere pauperior.
Esurit atque sitit, gemmis Instructus et ostro,
Cyclade vestitus esurit atque sitit.
Pondus adesse famis, бледность maciesque loquuntur,
Aurea bulla negat pondus adesse famis.
Ergo miser se servitio pro pane locabit,
Sed ne sit servus aurea bulla facit.
Si vero quemquam pulsabit supplice voto,
Ut non exoret serica vestis adest.
Ergo, ne pereat, fiat de divite pauper;
Pauper enim factus ditior esse potest.

CCXXXVII. Locum virtutem non dare .

Non Bene viventes, Probe, te fugisse refertur,
Et sine peccato quærere terram hominum.
Sed sine peccato nullam reperire valebis,
Si non absque homine tu reperire velis.
Ibis ad occultos tractus, loca devia mundi;
Приходит Peccatum tecum est, Sovia culpa.
Ut fugias homines, tu te fuge primitus ipsum,
Alterius censor, censor et esto tuus.
Ens inter homines, homines fuge, turpia eorum,
Tu tecum degens, te fuge, facta tua.

CCXXXVIII. Insolentiam esse reprimendam .

Servit inutiliter nisi verbere фрактус asellus,
Verbere distracto servit inutiliter.
Verbera si tuleris, furit et lascivit asellus;
Se non agnoscit, verbera si tuleris.
Si Requiem dederis, discit non esse quietus,
In Requie Non Est, Requiem dederis.
Verbere tonde latus, ne forte tumescat asellus;
Neve reluctetur, verbere tonde latus.

Latijnse spreekwoorden — Wikiquote

Эта лемма выше Latijnse spreekwoorden heeft een of meer problems

Van een of meer citaten ontbreken primaire bronnen (die ondersteunen dat dit citaat inderdaad is uitgesproken door deze persoon).
Van een of meer citaten ontbreken secundaire bronnen (die aantonen dat elk citaat inderdaad door anderen in het Nederlandse taalgebied wordt aangehaald).
Dit lemma heeft nog wat opknapwerk nodig om in de afgesproken stijl van Wikiquote te worden gebracht.

Помогите мне решить проблемы с лоссами. Indien deze проблема niet in redelijke tijd word opgelost, worden de betreffende citaten naar Overleg: Latijnse spreekwoorden verplaatst.Als echter alle citaten in dit lemma een of meer onopgeloste issues hebben, zal het lemma uiteindelijk voor verwijdering word voorgedragen op de Verwijderlijst. LET OP : Gelieve geen nieuwe неполный citaten aan deze pagina toe te voegen. Deze kunnen zo nodig op Overleg: Latijnse spreekwoorden word toegevoegd, onder een hoofdje {{onvolledig}}.

A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T — U — V — W — X — Y — Z

 • A mari usque ad mare.
  • Van zee tot zee.
  • Национальный девиз Канады, афкомстиг уит де биджбел (псалом 72: 8): «Et dominabitur a mari usque ad mare , et a flumine usque ad terminos terrae»
 • Ab Iove Principium.
  • Все начинается с Юпитера. ; betekenis: Позднее мы встретили het belangrijkste beginnen.
 • Ab ovo.
  • Vanaf het ei.; betekenis: Vanaf het begin.
  • Vollediger: Ab ovo usque ad mala. ( Vanaf het ei tot de appel. ). De uitdrukking komt voor in de Satiren van Horatius en is ontleend aan de Romeinse gewoonte een banket met eieren te beginnen en met fruit te beëindigen.
 • Ab uno disce omnes.
 • Meer правильно: Crimine ab uno disce omnes.
  • Броня: Вергилий, Эней II, 65.
  • Aan de (mis) daad van één kent men die van allen.
  • Aangehaald: Wim Daniëls, Charivarius, Это идет в Нидерланды? , Sdu Uitgevers, Den Haag 1998, стр. 99.
 • Accidit in puncto quod non speratur in anno
  • In een ogenblik kan gebeuren wat men in een heel jaar niet verwacht.
 • Acta non verba.
  • Geen woorden, maar daden.
 • Ad acta.
  • Dat wat ooit belangrijk was, is het nu niet meer.
  • Aangehaald: Paul van der Heijden, Tachtig jaar weemoed , журнал De Blik, januari 2003.
 • Ad augusta per angusta
  • Naar hoge plaatsen langs smalle wegen.
 • Ad calendas graecas.
  • Letterlijk: op de Griekse Kalendae (eerste dag van de maand).
  • Бетекенис: нет, встретил Синт Юттемис (хочу, чтобы де Грикен хадден geen Kalendae).
 • Специально.
  • Voor deze specieke zaak.
 • Ad maiorem Dei gloriam.
  • Ter meerdere (eer en) Слава ван Богу.
 • Ad vitam aeternam
  • Voor altijd, tot in de eeuwigheid
 • Adde parvum parvo magnus acervus erit.
  • Betekenis: Voeg een beetje bij een beetje en de stapel zal groot zijn.
  • Овидий
 • Alea iacta est.
  • Uitspraak van Gaius Julius Caesar toen hij zijn troepen het bevel gaf de rivier de Rubicon over te steken.
  • Vertaling: de teerling (dobbelsteen) открыт.
  • Бетекенис: Vanaf dit punt is er geen weg terug mogelijk.
 • Amantes amentes.
  • Verliefden zijn verdwaasden.
 • Аминь
 • Amor omnia vincit.
 • Априори.
 • Ars longa, vita brevis.
  • De kunst is lang, het leven kort.
  • Betekenis: kunst blijft langer bestaan ​​dan een mensenleven.
 • Aurum potestas, оценка
 • Aut disce aut discede.
 • Aut vincere aut mori.
 • Bellum se ipsum alet.
  • Laat de oorlog voor zichzelf betalen.
 • Bene Diagnoscitur, bene curatur.
  • Это gediagnosticeerd, kan goed genezen word.
 • Bis dat, qui cito dat.
  • Hij die snel geeft, geeft twee keer.
 • Bis repetita non placent.
  • Herhalingen vallen niet in goede aarde.
 • Добросовестный диагноз, добросовестное лечение.
  • Goede диагностировать — это goede genezing.
 • Добросовестно.
 • Canes latrantes non mordent.
  • Blaffende honden bijten niet.
 • Carpe diem (et noctem).
  • Pluk de dag (en de nacht).
 • Пещера:
 • Пещера Канем.
 • Будьте осторожны, покупатель.
 • Ceteris paribus.
  • Onder overigens gelijke omstandigheden.
 • Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
  • Voor het overige ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden
  • Лейфспройк с сенатором Като де Аудере, Карфаген, как и прежде.
 • Condicio sine qua non.
  • Een absolute voorwaarde waaraan moet worden voldaan.
 • Cui bono?
  • Wie haalt er voordeel uit?
  • Цицерон выиграл hiermee zijn eerste belangrijke rechtszaak
 • Cum grano salis.
 • С ​​отличием
  • Met onderscheiding. из Мет лоф.
 • Cogito ergo sum
 • Concordia res parvae crescunt.
  • Macht groeit uit eendracht. из Eendracht maakt macht.
 • Da cuique suum.
  • Geef ieder het zijne. из Geef ieder wat hem toebehoort.
 • De gustibus et coloribus non est disputandum.
  • Over smaken en kleuren valt niet te twisten.
 • Deus ex machina.
  • Iemand die op een beslissend moment als het ware uit de lucht komt gevallen en aan een verwarde toestand een einde maakt.
 • Divide et impera.
 • Doctor honoris causa.
  • Iemand die de doctorgraad als eerbewijs heeft gekregen.
 • Do ut des. из Quid pro quo.
  • Ik geef, opdat jij geeft. Oftewel: Voor wat, hoort wat.
  • Vooral van toepassing op de relatie van de Romeinen met hun goden. De Romeinen gaven предлагает aan de goden, opdat zij hun wensen zouden vervullen.
 • Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
 • Дум спиро, сперо.
  • Zolang ik adem, обруч ik.
  • Цицерон
 • Дум вивимус, вивамус.
  • Laat ons leven zolang we leven.
 • Dura lex, sed lex.
  • Де мокрый — твердый, маар — влажный.
 • E pluribus unum.
  • Uit velen één.
  • Девиз Het van de Verenigde Staten van Amerika
 • Etiamsi omnes ego non. (Et si omnes ego non.)
  • Zelfs indien all andere, .. ik niet.
  • Uit het evangelie van Matheus.
 • Ex nihilo nihil fit.
  • Niets ontstaat uit het niets.
 • Ex oriente lux.
  • Het licht der wijsheid komt uit het Oosten.
 • Errare humanum est.
 • Exitus acta probat.
  • Het doel heiligt de middelen.
 • Facta non verba.
 • Fabricando fit faber.
 • Fama nihil est celerius.
  • Niets is sneller dan een gerucht.
 • Fatetur facinus is, qui iudicium fugit.
  • Die het gerecht ontvlucht, bekent zijn misdaad
 • Fas est ab hoste doceri.
  • Het is goed ook van zijn vijanden te leren.
 • Festina lente.
 • Finis coronat opus.
  • Het resultaat bekroont het werk.
 • Fortasse erit, fortasse non erit
  • Misschien zal het zijn, misschien niet.
 • Fortes creantur fortibus
  • Sterken brengen sterken voort.
 • Gallia est omnis divisa in partes tres.
 • Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus.
  • Laat ons genieten zolang we jong zijn.
 • Græca fides, nulla fides.
  • Niemand vertrouwt een Griek.
 • Gutta cavat lapidem, без vi sed saepe cadendo
 • Gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu
 • Homines, dum docent, discunt.
  • Terwijl de mensen les geven, leren ze.
 • Homo homini lupus est.
  • De mens is voor de mens een wolf.
  • Бетекенис: De mens is voor de (mede) mens de grootste last.
 • Homo ludens.
 • Homo sapiens, не мочеиспускание in ventum.
  • Een wijs man urineert niet tegen de wind in.
  • Afkomstig van het Max Euweplein te Amsterdam.
 • Гора (эст.).
  • Het is tijd.
  • университетская традиционная официальная должность
 • Idem velle atque idem nolle, ea vera amicitia est.
  • Hetzelfde willen en hetzelfde niet willen, dat is ware vriendschap.
 • Игнорантия законодательного без исключения.
  • Onbekendheid met de wet — это оправдание.
 • In casu.
 • In cauda venenum.
  • Het venijn zit hem in de staart (op het einde).
 • In extenso.
 • In extremis.
  • Tot het uiterste, op de valreep.
 • Памяти.
 • In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus.
  • In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
 • In spe.
 • In vino veritas.
  • Een dronken man spreekt de waarheid. (In wijn zit waarheid)
 • Ipso facto.
  • Noodzakelijkerwijze, дверь het feit zelf.
 • Ita эст.
 • Lapsus linguae.
  • Een uitschuiver van de thin, een verspreking.
 • Labor omnia vincit implbus.
  • Noeste arbeid overwint alles.
 • Luctor et Emergo.
  • Ik worstel en kom boven.
  • Afkomstig van het wapen van de provincie Zeeland.
 • Magister dixit.
  • De meester heeft gesproken.
 • Manu militari.
 • Maxima celeritas (paene) nusquam bona est.
  • De grootste haast is (bijna) nooit goed. Of: Haastige spoed is zelden goed.
 • Максим с отличием.
  • Met grootste onderscheiding.
 • Mea culpa.
 • Memento mori.
  • Gedenk het sterven / Gedenk je sterfelijkheid / Gedenk te sterven.
 • Мужская агитация молем.
  • De geest beweegt de materie.
 • Mens sana in corpore sano. из (Anima sana in corpore sano.)
  • Een gezonde geest in een gezond lichaam.
  • Naamgever Asics — maar wel een verkrachting van het spreekwoord want «anima» staat qua orginele betekenis dichter bij «ziel» dan bij «geest», waar «mens» meer betrekking heeft op derationaliteit, denkvermogen
  • Порядок работы.
  • Modus vivendi.
   • Een voorlopige regeling tussen twee strijdende partijen.
  • Mundus vult decipi, decipitur mundi.
   • De wasld wil bedrogen worden, dan worde zij bedrogen.
  • Mutua fides.
   • Een wederzijds vertrouwen.
  • Nam et ipsa scientia potestas est.
  • Nec spe, Nec metu.
  • Nec plus ultra.
   • Betekenis 1: Дверь не закрыта.
   • Betekenis 2: De aanduiding dat de uiterste grens is bereikt.
  • Nemo iudex in propria causa.
   • Letterlijk: Niemand rechter in eigen zaak.
   • rechtsbeginsel
  • Nihil sine labore.
   • Geen resultaat zonder een inspanning te leveren.
  • Nomen est omen.
   • De naam is een voorteken.
  • Nomina odiosa sunt.
  • Non omnia Possumus omnes.
   • Wij kunnen niet allen alles.
  • Non scholae sed vitae.
   • Niet voor de school, maar voor het leven (leren wij).
  • Non semper arcumtendit Apollo.
   • De boog kan niet altijd gespannen staan.
  • Non, si male nunc, et olim sic erit.
   • Wie zijn doel wil krijgen, ook de middelen.
  • Nosce te ipsum.
  • Nunc aut nunquam
   • Ню или нет
   • Lijfspreuk van het Korps Commando Troepen
  • Nunc est bibendum
   • Nu moet er gedronken worden
  • Другие виды наблюдения
   • Zien zonder gezien te worden
   • Lijfspreuk 104 waarnemersverkenningscompagnie, недерландские коммандос
  • Omnis comparetio claudicat.
   • Elke vergelijking gaat mank.
  • Ora et lab.
  • Ордо аб Чао.
  • Oderint dum metuant.
   • Laat ze me maar haten, als ze me maar vrezen.
  • O tempora, o mores.
   • лат. o tijden, o gewoontes
   • uitroep van afkeur over veranderende zeden
   • uitdrukking, gebruikt door Marcus Tullius Cicero in zijn Eerste Catilinarische Rede, gehouden op 7 november 63 v.Chr. voor de Romeinse Senaat.
  • Pecunia non olet.
  • Peracti labores jucundi
   • Na gedane arbeid is het zoet rusten
  • Персона нон грата.
  • Piscem natare doces.
  • Plus Ультра
   • Кони вердер
   • Wapenspreuk van Spanje
  • Post cenam non stare sed mille passus meare.
   • Rust niet na het eten, maar wandel een mijl.
  • Primum non nocere.
   • Bovenal niet schaden.
   • Уит деид ван Гиппократ
  • Primus среди пар.
   • Eerste onder zijns gelijken.
  • Propria motu.
  • Qua patet orbis.
   • Zo wijd de wereld strekt
   • Lijfspreuk van de Koninklijke Mariniers.
  • Quid pro quo. из Do ut des.
   • Voor wat, hoort wat. из Ik geef, opdat jij geeft.
   • Vooral van toepassing op de relatie van de Romeinen met hun goden. De Romeinen gaven предлагает aan de goden, opdat zij hun wensen zouden vervullen.
  • Qui multum tacet, multum cogitat.
   • Wie veel zwijgt, denkt veel.
  • Qui ridet ultime ridet optime.
   • Wie het laatst lacht, lacht het best.
  • Qui tacet consentire videtur.
  • Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes.
   • Hoe het ook zij, ik vrees de Grieken ook al brengen zij geschenken
   • Вергилий, Эней
  • Quis custodiet ipsos custodes.
  • Quot capita tot sensus.
  • Quod erat manifestrandum
   • hetgeen bewezen moest worden
   • эйнде ван эен (р.v. wiskundige) bewijsvoering
  • Quod gratis asseritur, gratis negatur.
   • Wat zonder bewijs kan worden beweerd, kan zonder bewijs worden afgewezen.
   • Джон Р. Стоун, Словарь латинских цитат Routledge (2005), стр. 101. Anoniem, sinds minstens de vroege 19e eeuw veel gebruikt (bijv. The Classical Journal , Vol. 40 (1829), p. 312).
  • Quod licet Iovi non licet bovi.
   • Wat Jupiter mag, mag een rund nog niet.
   • letterlijk: Wat is toegestaan ​​aan Jupiter, is niet toegestaan ​​aan een rund
   • Бетекенис: De een heeft nou eenmaal meer rechten dan de ander.
  • Radix malorum est cupiditas.
   • Hebzucht is de wortel van alle kwaad.
  • Repetitio iuvat.
  • Repetitio est mater studiorum.
   • Herhaling is de moeder van het desireren.
  • Repetitio mater scientiae est.
   • Herhaling — de moeder van de wetenschap.
  • Requiescat в темпе. (RIP)
   • Moge hij in vrede rusten.
  • Ridentem dicere verum.
   • Гораций
   • Al lachend spreekt men de waarheid.
  • Scientia potestas est.
  • Semper fidelis
  • Sic
   • Zo staat er woordelijk geschreven. (een correctieaanduiding)
  • Sic transit gloria mundi.
   • Обители Зогата славятся тен ондер.
   • Gebruikt als uitroep van wanhoop.
  • Si vis amari, ama!
   • Wie geliefd Wil Wordden, Moet Liefhebben
  • Si vis pacem, para bellum
   • Wie vrede wil, moet bereid zijn oorlog te voeren
  • Stante pede.
  • Статус-кво.
   • Dezelfde toestand waarin iets zich bevindt als een eerdere toestand waarin het zich bevond.
   • zonder verandering
  • С ​​отличием.
   • Met grote onderscheiding.
  • Sunt facta verbis difficiliora.
   • Daden zijn moeilijker dan woorden.
  • Tabula rasa.
   • Met een schone lei beginnen, schoon schip maken, onbeschreven blad
  • Tempus fugit.
  • Tene quod bene
  • Tot homines, tot sententiae.
   • Zoveel mensen, zoveel meningen.
  • Уби фумус, иби игнис.
  • Уби ту Гайус, иби эго Гайя.
   • Waar jij Gaius bent, ben ik Gaia.
   • uitgesproken bij huwelijksceremonie.
  • Væ victis.
  • Varietas delectat.
   • De afwisseling doet deugd.
  • Veni, bibi, vomui.
   • ик квам, ик дронк, ик браакте.
   • studentengezegde
  • Veni, vidi, vici. (Цезарь)
   • ик квам, ик заг, ик овервон.
  • Verba docent, instance trahunt.
   • Woorden geven Instructies, voorbeelden leiden.
  • Verba volant, scripta manent.
   • Woorden vergaan met de tijd, maar wat geschreven is dat blijft.
  • Veritas vos liberabit.
  • Videre videnda.
   • Zien wat gezien moet worden.
  • Vincit omnia veritas.
   • De waarheid overwint alles.
  • Vis unita fortior.
   • Een vereende kracht staat sterker.
  • Vive ut vivas.
  • Vox populi, vox Dei.
   • De Stem van Het Volk — это De Stem van God.

  Sommige spreekwoorden zijn, позже переродившийся в Het Nederlands, of uit het Nederlands в Het Latijn vertaald. Daarom zijn zij ook terug te vinden bij de Nederlandse spreekwoorden.

  De Latynsche spreekwyzen , 1755.

  Quia — LAtin Studies обзорный тест

  back myes reddel легионы -прощай глупее глупого смеха
  A B
  Ipasa scientifica potestas est. Знание — сила
  Olderint dum metant пусть меня ненавидят, если они меня боятся10 De dubus malis minus est semper eligendum из двух зол я всегда выбираю меньшее
  est необычный faber ipsae suae fortunae каждый человек — ремесленник своего состояния
  Quamoman populo otium committ римляне понимают и работают лучше, чем досуг
  Acta est fabula over is play
  Festun Lente поторопитесь
  Quintili
  Ora et labra молитесь и трудитесь
  E go me Bene habeo со мной все хорошо
  Alea iacta est жребий брошен
  Et tu, brute even you brutes
  GAllia est omnis divisa i partes весь Галль разделен на три части
  Hoc voluerunt они хотели этого
  Libentur homines id quod volunt credunt мужчин с радостью верят в то, что они хотят
  ME quam tamico oportere Я чувствую, что члены моей семьи никогда не должны подозреваться в нарушении закона
  Puri sermonis amator любовь к чистой речи
  Veni, Vidi, Vici Я пришел, увидел, я завоевал
  utinom populus romanus unam cervicem haberet, если бы только у римского народа была одна шея
  Карт age delanda est Карфаген должен быть уничтожен
  Vir Bonus, dicendi peritus хороший человек, хорошо говорящий
  cui dono lepolum novum libellum кому мы отдаем нашу новую книжку

  35

  0 Difficile est longum suito deponere amorem

  , если трудно учиться, дайте давно потерянную любовь
  Disertissme romul neptum (to ciero), состоящие из нескольких комбинаций
  Frateri ave helloque vale
  Ille mi par esere deo videtur он кажется мне равным богу
  odi etamo Я ненавижу и люблю
  Risu inepto res ineptior nulla est
  Vivamus, mea lesbia, atque amemus давайте жить, моя лесбия, давайте любить
  Bis dat qui cito dat тот, кто дает быстро, дает дважды
  De mortuis nitiil nisi bonum не говори ничего хорошего о мертвых
  Assiduus usus uni rei deditus et, saeinium Постоянная практика, посвященная одному предмету, часто превосходит навыки и знания
  Vae victis Вау, побежденные

  Semper jelentése magyarul »DictZone Latin-Magyar szór

  9433 9247

  9247


  4 manebunt 9000бантус венерабилис фьюит 9000балтосигрантес hárul, aki valamit követel, vagyis a felperesre {Martialis} ▼

  247 90 004

  mindenkor szűz ▼

  bend44 924 944 csak bátran, mindig megragad belőle valami {Р.Bacon} ▼

  4744

  04

  40 .Р.И.СА. {Dei gratia Romanorum Imperator Semper Augustus}
  зетрег

  állandóan ▼ melléknév

  mindenkor ▼ határozószó

  mindig ▼ főnév határozószó

  зетрег auctor

  mindenkor szerző ▼

  semp er avarus eget

  a fösvény mindig szűkölködik {Horatius} ▼

  semper consilium tunc deest cum opus est maxime

  , чтобы увеличить публикацию, которую вы можете найти в своем блоге. Syrus} ▼

  semper ei pendet hamus

  számára a horog mindig a vízben van {mindig lesi a szerencséjét} ▼

  a láng mindig közel van a füsthöz {Plautus} ▼

  semper homo Bonus tyro est

  a jó ember mindig kezd honou maradque ▼

  híred, neved, dicsőséged nem felejtik el soha {Vergilius} ▼

  semper idem

  Mindig ugyanaz {állhatatosság} ▼

  semper in civitate nostra senectus venerabilis fuit
  semper longam incitata videtur ire viam

  úgy látszik, mindig kísérő nélkül tesz meg hosszú utat ▼

  semper salvaris, si post crimen lacrimaris

  mindig kegyelmetgs

  Mindig kegyelmetgs

 • 24
 • 24
 • семпер девственница inis F
  a peiore rota semper sunt murmura mota

  a rossz kerék mindig nyekereg ▼

  7 924 érvénytelen volt, mindig érvénytelen marad ▼

  ab initio nullum semper nullum

  ami kezdetben semmis, az mindig semmis marad ▼

  4
   00 minden korszak hoz vm újat ▼

  aliquem semper in ore habeo

  mindig beszél róla ▼

  amicis 924 ▼

  annus superior semper melior

  a múlt év mindig jobb a mostaninál ▼

  az előz év mindig jobbnak tűnik {mert már túl vagyunk rajta} ▼

  бонус вир semper tiro

  a jó ember mindig kezdő {mindig hajlandó tanulni mástól} {Martialis} ▼

  4444 ▼ főnév

  télizöld puszpáng ▼

  calumniare audacter, semper aliquid haeret

  merészen kell rágalmóz

  causidicus medicus, meretrix semper meditantur, si quis plus tribuat, illum fallendo sequantur

  az ügyvéd, az orvos, a kerítő mindig spekulálálálnak 9479 certo idem sum, qui semper fui

  biztosan ugyanolyan vagyok, мята amilyen mindig is voltam ▼

  clericis laicos semper infestos esse, tota docet antiquitas

  и világi hatalmak az egyháznak mindig ellensélemürtö voltaki.Бонифак, Unam sanctam c. bullájának kezdete, melyet Szép Fülöp spanyol királlyal szemben adott ki} ▼

  clericus et laicus sibi audi sunt inimici 9307 9307 9307 a semper aliquid haeret

  bátran rágalmazz csak, mindig pletyka lesz belőle {Plutarchos} ▼

  crash et semper crash, и т.д. ezzel a halogatással kicsúszik kezünkből az élet ▼

  crudelius est quam mori, semper timere mortem

  szörnyűbb a halélt104

  szörnyűbb a halal1041

  szörnyűbb a halal1041a

  магнита

  non datur semper vivere, quid prodest bene vivere?

  ha valaki nem élhet örökké, mit használ neki, ha a földön jól megy is a sorsa? {Szent Ágoston} {ami ideiglenes, az a végtelenre beállított embert nem tudja igazán boldoggá tenni} ▼

  cum satur est venter, laetum caput est mihi
  07, 7, 7, тел. a fejem ▼

  de duobus malis, minus est semper eligendum

  két rossz közül mindig a kisebbet kell választani ▼

  Isten kegyelméből Augusztusz a rómaiak örökös uralkodója ▼

  Американский колледж геральдики

  Хотя Колледж не включает девизы как часть своих опубликованных регистраций, они могут быть включены в иллюстрации гербовых знаков. Поскольку мы получаем многочисленные запросы на ресурсы по девизам, мы перечисляем ниже несколько обширных заголовков с тысячами девизов:

  • Справочник девизов: носят дворянство, дворянство, города, общественность Чарльза Элвина
  • Пересмотренные девизы Эльвина — Справочник девизов с приложением и указателем Р.Щипки
  • Словарь девизов Л.Г. Сосна
  • Книга гербов Фэйрбернов семей Великобритании и Ирландии также содержит обширные списки девизов

  Ниже представлена ​​обширная выборка девизов, использовавшихся на протяжении веков. Очевидно, что это лишь часть возможных девизов — гораздо больше можно найти в упомянутых выше текстах.

  • Coeur valliant, rien невозможный — Для доблестного сердца нет ничего невозможного
  • A Cruce Salus — Спасение от креста
  • A Deo et rege — Для Бога и короля
  • A Deo lux nostra — Наш свет исходит от Бога
  • A Ieova fortitudo mea a quo timebo — От Иеговы моя сила, которой я буду бояться
  • A te pro te — От тебя, для тебя
  • Absque labore nihil — Ничего без труда
  • Actus Deo nemini facit injuriam — Стихийные бедствия никому не причиняют вреда
  • Ad finem fidelis — Верный до конца
  • Agendo gnaviter — Действуя осмотрительно
  • Alis aspicit astra — Летая, он не спускает глаз с звезд
  • Amicis semper fidelis — Всегда верен своим друзьям
  • Amicitia Reddit Honores — Дружба дает честь
  • Amo probos — доказано любовью
  • Amo ut invenio — Люблю так же, как нахожу
  • Amo, ut invenio — Я люблю, как нахожу
  • Amor et honor — Любовь и честь
  • An uactar — Главный
  • Anchora salutis — Якорь спасения
  • Animo et fide — мужество и вера
  • Animo non astutia — Мужеством, а не ремеслом
  • Aquila non captat muscas — Орел не ловит мух
  • Ardenter amo — горячо люблю
  • Ardua petit ardea — Цапля ищет высоких мест
  • Arte et marte — Мастерством и доблестью
  • Arte non vi — Навыком, а не силой
  • Asgre lan diogel et phercen — Чистая совесть — лучший щит
  • Aspera ad virtutem via fructus dulcis — Путь к добродетели суров, плод сладок
  • В unimur in viribus — Но мы едины в силе
  • Audaces fortuna juvat — Фортуна любит смелых
  • Aut Caesar aut nihil — Либо Цезарь, либо ничего
  • Aut inveniam viam aut faciam — Я найду или проложу путь
  • Aut nunquam tentes, aut perfice — Либо не пытайтесь, либо заполните
  • Aut suavitate aut vi — По кротости или силой
  • Auxilium meum a Domino — Моя помощь от Бога
  • Auxilium meum a Domino — Моя помощь от Господа
  • Будьте справедливы и аккуратны — Истиной и усердием
  • Bidd llu hebb llydd — На пути армии никто не может устоять
  • Bis vincit qui se vincit — Он побеждает дважды, тот побеждает себя
  • Bis vivit qui bene vivit — Он живет дважды, тот живет хорошо
  • Boutez en avant — Выдвинутый вперед
  • Cada uno es hijo desus obras — Каждый человек — сын своего дела
  • Cadens resurgens, forsan decore — Падение снова восходит, возможно, благодать
  • Caelestis veritas origo — Источник небесной истины
  • Candor dat viribus alas — Истина дает крылья силе
  • Cara Deo nihilo carent — Возлюбленные Бога ни в чем не нуждаются
  • Carpe diem — Воспользуйтесь представленной возможностью
  • Cassis tutissima virtis — Добродетель — самый прочный шлем
  • Cave quid dicis, quando et cui — Остерегайтесь того, что вы говорите и кому
  • Ceart na suad — Право ученых
  • Седе Део — покориться Богу
  • Celer et audax — Быстрый и жирный
  • Celeritar — Со скоростью
  • Certa salutis anchora — Надежный якорь спасения
  • Certavi et vici — Я сражался и победил
  • Cervus lacessitus leo — Олень в страхе становится львом
  • Che sara sara — Что будет
  • Cherche et tu Trouveras — Ищите, и вы найдете
  • Chirsto duce vincamus — Я победу Христом
  • Cingula in uno — Ремень в одном, переплетенный в один
  • Clann Feargaill ab | — Клан Fearghaill навсегда
  • Claritate dextra — с ярким светом справа
  • Потенциальная Клеменция — Милосердие в силе
  • Coelitus datum — Данные Богом
  • Coelum non solum — Небеса, а не земля
  • Comme je Trouve — Как я нашел
  • Comrac an ceart — Правильный бой
  • Confide recte agens — Доверие к честным отношениям
  • Confido — доверяю
  • Confido in Deo — Помощь в Боге
  • Congnam Dia — Помощь от Бога
  • Conjuncta virtuti fortuna — Удача соединяется с храбростью
  • Conlan ab | — Конлан навсегда
  • Conlan ab — Конлан навсегда
  • Consequiter quodcunque petit — Он получает все, что ищет
  • Consilion non impetu — Мудростью, а не поспешностью
  • Constans et fidelis — Стабильный и верный
  • Constantia et dillengentia — Упорством и усердием
  • Constantia et virtute — стойкостью и добродетелью
  • Cor et manus — Сердце и рука
  • Cor immobile — твердое сердце
  • Corage sans peur — Смелость без страха
  • Courageux — Мужественный
  • Crescit sub pondere virtus — Добродетель процветает под угнетением
  • Cresco per crucem — я увеличиваю на крест
  • Cresio et spero — Я увеличиваюсь и надеюсь
  • Cristo duce vincamus — Я победу Христом
  • Cruce, dum sprio, fido — пока дышу, верю в крест
  • Crux Christi clavis coeli — Крест Христа — ключ к небу
  • Cuimnig ar do geallamnaca — Помните свои обещания
  • Cura quietem — Тишина покоя
  • Dcas a cur i ndia — Надежда на Бога
  • Dleas go deo — Верный навсегда
  • Длис — Верный
  • Da gloriam Deo: [.. . reg] gogoniant i Dduw — Воздайте славу Богу
  • Da mihi lucem — Дай мне свет
  • Dant vires gloriam — Сила дает славу
  • Dant velora vitam — Раны жизни
  • Dat gloria vires — Доброе имя дает силу
  • De bon vouloir servir le patriae — С доброй волей служить стране
  • De Dieu tout — Все от Бога
  • Debonnair — Добрый или любезный
  • Dei gratia — Милостью Бога
  • Dei providentia juvat — Божье провидение помогает
  • Del fuego lo avolo — Я спасся от огня
  • Delic’te iustitiam qui indicatis terra — Радуйтесь, цените справедливость землей!
  • Demeure par la vZritZ — Придерживайтесь правды
  • Deo adjuvante non timendum — С помощью Бога мы не должны бояться
  • Deo duce decvi — Под руководством Бога я определил
  • Deo duce fero commitante — Бог мой проводник, моя сила и товарищ
  • Deo et regi fidelis — верный Богу и царю
  • Deo et republice — С Богом и республикой
  • Deo fidelis et patria — Верный Богу и стране
  • Deo fidens persistas — Упование на Бога хранит
  • Deo gloria noster — Наша слава Богу
  • Deo patria amicas — Богу, стране и друзьям
  • Deo patria tibi — Богу, стране и себе
  • Deo patriaeque fidelis — Верный Богу и стране
  • Deo, regi, patriae — Бог, царь, страна
  • Deus faveat — Divere foveat — Пусть Бог благоволит — Пусть питает многими способами
  • Deus fortitudo mea — Бог моя сила
  • Deus juvat — Бог помогает
  • Deus nobis haec otia fecit — Бог дал нам это спокойствие
  • Deus non reliquit memorian humilium — Бог не забыл смиренных
  • Deus pascit corvos — Бог кормит воронов
  • Deus pascit corvos — Бог кормит воронов
  • Deus primum honos proxime — Бог прежде всего, честь ближайшего
  • Deus Providerbit — Бог даст
  • Deus sola fortitudo mea est — Бог — моя единственная сила
  • Deus solamen — Бог мое утешение
  • Deus vult — этого хочет Бог
  • Dextra cruce vincit — Моя правая рука покоряет крестом
  • Dieu a la mer — Бог море
  • Dieu defender le droit — Бог защищает право
  • Dieu est mon aide — Бог мне помощь
  • Dieu est tout — Бог есть все
  • Dieu et la rZligion — Бог и религия
  • Dieu et ma main droite — Бог и правая моя
  • Dieu me pipelineise — Бог направляет меня
  • Dieu pour nous — Бог для нас
  • Diligentia ditat — Промышленность обогащает
  • Diligentia fortior — Усиление усердием
  • Disce Pati — Учись терпеть
  • Ditat fide servata — Проверенная верность обогащает
  • Dominus providebit — Бог даст
  • Donec implat orbem — Пока не наполнит свой шар
  • Drogo nomen et virtus arm dedid — Меня зовут Дрого, и доблесть дала мне оружие
  • Dulce periculum — Сладкая опасность
  • Dulcius ex asperis — Слаще после трудностей
  • Dum spiro spero — Пока я дышу, я надеюсь
  • Duw ydi ein cryfdwr — Бог — наша сила
  • Dwm sbeiro (спиро) в Deum spero — Пока я дышу, я надеюсь на Бога
  • En Dieu est tout — В Боге все
  • En grace affie — От благодати зависеть
  • En la rose je fleurie — Я расцветаю в розах
  • En suivant la verite — Следуя истине
  • Стойкий форт — мужественно страдай
  • Ero quod spero — я снова буду надеяться
  • Эсперанс — Надежда
  • Esse quam videri — Быть, а не казаться
  • Est pii Deum et patriam diligere — Любить Бога и страну — часть хорошего человека
  • Esto quod esse videris — Мужчины должны быть такими, какими кажутся
  • Et mica mihi — И зерно для меня
  • Et pullis corvorum invocantibus cum — И плачущим цыплятам воронов
  • Ex merito — С достоинством
  • Exaltabit Honore — Вознесет с честью
  • Exitus acta probat — Конец утверждает дела
  • Facta non verba — дела, а не слова
  • Faire sans dire — Чтобы не разговаривать
  • Fama mala quo non aliud velocius ullum — Нет зла ​​быстрее слухов
  • Famam extendimus factis — Мы укрепляем нашу репутацию делами
  • Faug a bollag — Расчистите дорогу
  • Faveat fortuna — Пусть удача одобрит
  • Favente Deo — Милость богов
  • Одежда страха как маит — Хороший тупой человек
  • Felis demulcta mitis — гладкий кот кроткий
  • Fer sic ferre — Так неси, железный!
  • Feret ad astra virtus — Добродетель унесет нас в небо
  • Ferme en foy — Сильный в вере
  • Festina lente — Прилежно, но не торопясь
  • Festina lente — Торопитесь медленно
  • Fiat pax florent justitia — Да будет мир, свершится справедливость
  • Fide et Amore — с верой и любовью
  • Fide et firme — Верно и твердо
  • Fide et fortitude — верностью и стойкостью
  • Fide et virtute — верностью и доблестью
  • Fide fortuna forti — Вера сильнее фортуны
  • Fide sed cui vide — Доверяйте, но будьте осторожны, кому (вы доверяете)
  • Fideli certa merces — Верным есть определенная награда
  • Fidelis ad urnam — Верный гробнице
  • Fidelis usque ad mortem — Верный до смерти
  • Fideliter — Верно
  • Fidens et constans — стойкое доверие
  • Fides et charitas — Вера и милосердие
  • Fides et Justitia — Вера и справедливость
  • Fides non timet — Вера не боится
  • Fidus et audax — Верный и смелый
  • Finem respice — Рассмотрим конец
  • Finis coronat opus — Конец венчает произведение
  • Flead agus filte — Празднуйте и приветствуйте
  • Floreat majestas — Пусть величество процветает
  • Floreat qui labrat — Тот, кто трудится, процветает
  • Fortes fortuna juvat — Фортуна любит смелых
  • Forti et fideli nihil difficle — Для храброго и верного человека нет ничего трудного
  • Forti non ignavo — Для храбрых, а не для подлых
  • Fortis atque fidelis — Смелый и верный
  • Fortis est veritas — Сильна правда
  • Fortis et constans — жирный и постоянный шрифт
  • Fortis et egregius — Храбрый и выдающийся
  • Fortis et fidelis — Смелый и верный
  • Fortis et fidus — Смелый и верный
  • Fortis et hospitalis — Смелый и гостеприимный
  • Fortis et velox — Сильный и быстрый
  • Fortis in arduis — Смелый в трудностях
  • Fortiter — Смело
  • Fortiter et fideliter — Смело и преданно
  • Fortiter et honeste — Смело и честно
  • Fortiter et suaviter — Крепко и мягко
  • Fortitudine — стойкость
  • Fortitudine et labore — стойкостью и трудом
  • Fortitudine et Prudentia — с силой и осторожностью
  • Fortitudo mea Dominus — Господь [есть] моя сила
  • Fortuna audaces juvat — Фортуна любит смелых
  • Fructoognoscitur arbor — Дерево узнают по его плодам
  • Fugit hora — Час летит
  • Fuimus — Мы были (Мы оставили свой след)
  • Вирус Fulcrum dignitotis — Добродетель — опора достоинства
  • Fulget virtus — Сияние добродетели
  • Возраст Fulminis — Как молния
  • Gardez bien — Сторожевой колодец
  • Gaudet tenamine virtus — Добродетель ликует на суде
  • Gearaig agus dog buad — вырезать и сжечь к победе
  • Generousitas et victoria — Щедрый в победе
  • Glandium musqrum nutrix — Меч — муза муз
  • Gloriam Dei cano — Я воспеваю славу Божью
  • Gluaiseact ar agaid — движение вперед
  • Gradua diversi via una — Ко всем трудностям есть только один путь
  • Grato animo — С великим разумом
  • Heb Dduw heb ddin a Duw a digon — Без Бога, без всего, Бога достаточно
  • Hinc labour: hoc opus — Отсюда труд: это работа
  • His secutitas — Безопасность от них
  • Hoc majorum virtus — Это доблесть моих предков
  • Homo proponit Deus disponit — Человек предлагает, Бог располагает
  • Honestas politia optima — Честность — лучшая политика
  • Honeste audax — Достойно жирный
  • Honestum praefero utili — Я предпочитаю благородное полезному
  • Honestum praetulit utili — Он предпочел честность преимуществу
  • Honi soit qui mal y pense — Позор тому, кто злобно думает
  • Honor et virtus — Честь и добродетель
  • Премиум добродетели чести — Честь — награда за доблесть
  • Honos virtutes satilles — Почитай служителя добродетели
  • Humani nihil alienum — Мне все, что связано с человеком, не безразлично
  • Iac in Dominum curam tuam — Возложи свою заботу на Бога
  • Immaculata gens — Неокрашенное семейство
  • в ardua — на высоком
  • Сервопривод In congnidta (Incognita) — Неизвестно Я обслуживаю
  • In Cristo nomine — Во имя Христа
  • In cruce salus — Спасение от креста
  • In Deo confido — Я верю в Бога
  • In Deo sola spec mea — Моя надежда только на Бога
  • In Deo spero — Я надеюсь на Бога
  • In Domino confido — Мы верим в Бога
  • In Domino et non in arcu sperabo — Я буду надеяться на Бога, а не на мой лук
  • В Domino speravi — Я уповаю на Господа
  • In fide et in bello fortis — Сильный и в вере, и в войне
  • In hoc signo spec mea — В этом знаке моя надежда
  • In hoc signo vinces — Под этим знаком ты победишь
  • In lumine lucem — Я могу сиять в свете
  • In periculis audax — Смелый в опасностях
  • In scientia veritas in arteestiveas — В науке истине, в искусстве чести
  • In utrumque paratus — Подготовлен как для
  • In veritate triumpho — я торжествую в истине
  • In veritate victoria — Победа во истине
  • In via virtuti [s] nulla est via — На пути добродетели нет пути
  • Инклитус добродетель — прославленный добродетелью
  • Indignante invidia florebit justus — Справедливый человек будет процветать, несмотря на зависть
  • Industria veritas et hospitalis — Промышленность, правда и гостеприимство
  • Ingenio et Industria — талантливо и усердно
  • Innocentes sicut pueri sagaces sicut serpentes — Невинные, как дети, мудрые, как змеи
  • Inservi Deo laetare — Служите Богу, радуйтесь
  • Intaminatis fulget honoribus — сияет безупречной честью
  • Inter hastas et hostes — Между копьями и врагами
  • Invictus arduis — Непобедимый в трудностях
  • Invidere sperno — я не хочу завидовать
  • Ipse fecit nos — Он создал нас
  • Iure non dono — не даю по закону
  • J’aime mon Dieu, mon Roi, mon patrie — я люблю моего Бога, моего короля, мою страну
  • Jour de ma vi — День моей жизни
  • Justicia regnante nemine obstante — Правосудие царит, и никто не чинит препятствий
  • Justitia et fortitudo invincibilia sunt — Справедливость и сила духа непобедимы
  • Justum et tanecem Suggite — Справедливое и твердое намерение
  • Labor omnia vincit — Работа побеждает все
  • Labora ut in aeternam vivas — Труд, чтобы ты мог жить вечно
  • Lasair romuin go buad — Факел торжественно перед нами
  • Le dsais — Обязательно
  • Leges juraque servat — соблюдает законы и постановления
  • Leve et reluis — Встань и озарись заново
  • Levius fit терпение — терпение облегчает бремя
  • Lex aliquando dormit, moritur numquam — Ло иногда спит, но никогда не умирает
  • L’homme vrai aime son pays — Настоящий мужчина любит свою страну
  • Liber et erectus — Свободный и прямой
  • Либертас — Либерти
  • Морской пояс — Mariner
  • Loyal aut mort — Верный до смерти
  • Lucent in tenebris — Они светят во тьме
  • Lumen coeleste sequamur — Да будем мы следовать небесному вдохновению
  • Lux Christi clavis coeli — Свет Христа — ключ к Небесам
  • Lm lidir in uactar — Самая сильная рука
  • Magnum in parvo — Много в маленьком
  • Maior victoria mentis — Победа разума больше
  • Maireann a sgrobtar — Написанное живет
  • Maireann a sgriobsar — Историю нельзя отрицать
  • Malo mori quam foedari — Смерть, а не бесчестие
  • Manent optima coele — На небесах нас ждут лучшие
  • Manu forti — С сильной рукой
  • Manus hoec inimica tyrannis — Эта рука враждебна тиранам
  • Me flos virtutis adornat — Меня украшает цветок добродетели
  • Me illi qui mei mihi — Те из меня, кто из меня ко мне
  • Me stante virebunt — Пока я стою, они будут процветать
  • Mea gloria fides — Вера — моя слава
  • Medio tutissimus ibis — самое безопасное место для вас
  • Meliora sperans — Надеемся на лучшее
  • Memor esto — Помни о своих предках
  • Memoria pii aeterna — Вечная память благочестивых
  • Mens Sovia recti — сознание нравственности
  • Meritus augentur honores — Почести усиливаются за счет пустынь
  • Mihi gloriam sursum — Слава мне на высоте
  • Miseris succurrere disco — я учусь помогать несчастным
  • Misneac — Медведь и держись
  • Misniil agus dlis — Смелый и верный
  • Mon Dieu est ma roche — Мой Бог — моя скала
  • Morior invictus — Более чудесные непокоренные
  • Mors aut honorabilis vita — Смерть или жизнь чести
  • Morte leonis vita — Жизнь от смерти льва
  • Девиз — Перевод
  • Moveo et proficior — я продолжаю и становлюсь более благополучным
  • Mullac ab | — Главный навсегда
  • Murus Aeneus sana Sovientia — Здоровая совесть — бронзовая стена
  • Naom colmcille agus an t-angeal — Святой Коламбкилл и угол
  • Nati pro patria mori — Рожден, чтобы умереть за отечество
  • Ne cede malis — Не уступить невзгодам
  • Ne oublies — Не забудьте
  • Ne parcas nec spernas — Ни жалости, ни презрения
  • Ne quid falsi — Ничего ложного
  • Ne quid nemis — Избегайте лишнего
  • Ne tenta vel perfice — Не пытаться или выполнить
  • Ne timeo nec sperno — Я не боюсь и не презираю
  • Ne vile velis — Ничего не желая, основа
  • Nec cupias, ne metuas — Ни желания, ни страха
  • Nec elatus nec dejectus — Ни в восторге, ни в унынии
  • Nec flectitur nec mutant — они не сгибаются и не изменяются
  • Nec miror, nec timeo — Я не удивляюсь и не боюсь
  • Nec Pretio nec prev — Ни подкупом, ни молитвой
  • Nec temere nec timide — Ни опрометчиво, ни робко
  • Nec timet nec tumet — Он не боится и не гордится
  • Nec timet nec tumet virtus — Добродетель не боится и не гордится
  • Nemo me impune lacessit — Никто меня безнаказанно не провоцирует
  • Nemo sine cruce beatus — Никто не счастлив, кроме креста
  • Nic opprimere nec opprimum — Ни угнетать, ни угнетать
  • Nigra sum sed formosa — Я черный, но красивый
  • Nihil alienum — Ничего странного
  • Nihil amanti durum — Нет ничего сложного для любящего
  • Nihil sine labore — Ничего без труда
  • Nihil verius — Ничего более правдивого
  • Nil admirari — Не восхищаться
  • Nil claraius astris — Нет ничего ярче звезд
  • Nil Sovire sibi — Чтобы совесть свободна от вины
  • Nil desperandum — Никогда не отчаиваться
  • Nil desperandum est — Мы никогда не должны отчаиваться
  • Nodo firmo — В твердом узле
  • Noli altum sapere — Не желаю понимать высшее
  • Ноли раздражает леонем — Не раздражай львов
  • Noli me tangere — Не трогай меня
  • Non crux sed lux — Не крест, а свет
  • Без дегенерации — Без дегенерации
  • Non dormis — Я не сплю
  • Non est mortale quod opto — То, что я выбираю, не смертельно
  • Non mihi glis servus nec hospes hirudo — Мой слуга не соня, а мой хозяин не пиявка
  • Non nobis sed omnibus — Не для нас, а для всех
  • Non nobis solum — Не для нас
  • Non obscura nec ima — Ни непонятный, ни очень низкий
  • Не количественный: sed qual.- Не сколько: а что за
  • Non sibi sed toti — Не для одного, а для всех
  • Nunc aut numquam — Сейчас или никогда
  • Нункуам смиренно — Никогда не соглашайся
  • Nunquam non paratus — Никогда не бывает неподготовленным
  • Nunquam Obliviscar — Я никогда не забуду
  • Омина винчит труд — Труд побеждает все
  • Omine bonum die Donum — Все хорошее — дар Божий
  • Omne bonum Dei donum — Все хорошее приходит в дар Божий
  • Omne solum forti patria — Сначала каждое плавание к храброму в его стране
  • Omni solum forti patria — Каждая земля — ​​страна храбрых
  • Omnia pro bono — Все для хорошего
  • Omnia vincit amor — Любовь покоряет все
  • Opmia spolia — богатейшая добыча
  • Optima sapientia probitas — Честность — лучшая мудрость
  • Optima sperando spero — Надеюсь на лучшее, живу
  • Ora et labra — Молитесь и трудитесь
  • Oriens morior, moriens orior — Восход, я умираю, умираю, я поднимаюсь
  • Ostentare ingulum pro capite alterius — Чтобы протянуть одну шею к голове другого
  • Paditate coelestes portae — Откройте врата небесные
  • Par loi et droit — По закону и по праву
  • Paratus et fidelis — Готовность и верность
  • Parea non servin — я подчиняюсь, но не как раб
  • Patriae fidus — Верные моей стране
  • Patriae inflici fidelis — Верные моей несчастной стране
  • Per ardua — Через трудности
  • Per ardua surgo — Я преодолеваю трудности
  • Per hostes per hastas — Через врагов, через копья
  • На кобылу — По суше
  • За кобылу на террас — По морю и суше
  • Per varios casus — Различными состояниями
  • Perge sed caute — Продвигайтесь, но осторожно
  • Persevera Deoque confide — Стойкость и упование на Бога
  • Персеверандо — Сохраняя
  • Персеверантия — Настойчивость
  • Pie vivere et Deum et patriam diligere — Жить благочестиво и любить Бога и страну
  • Plane et Sane — Полностью и разумно
  • Posse et nolle nobile — Благородно иметь возможность и не хотеть
  • Post laborem quies — Отдых после родов
  • Post tristia laeta — После грустного, счастливого
  • Pour bien desirer — Для желаний
  • Praemium virtutis honor — Честь — награда за добродетель
  • Praestare et prodessee — Опережать и творить добро
  • Praestat opes sapientia — добродетель через мудрость
  • Prend moi tel que je suis — Возьми меня таким, какой я есть
  • Pres pour mon pais — Готова для моей страны
  • Primus ultimusque in acie — Первый и последний в битве
  • Полоса Приско Hibernico — из древних ирландских запасов
  • Pro aris et focis — Для наших алтарей и нашего дома
  • Pro Deo et Lege — Для Бога и Закона
  • Pro Deo et patria — Для Бога и страны
  • Pro Deo et rege — Для Бога и короля
  • Pro Deo, rege, et patria — Богу, королю и стране
  • Pro fide et patria — За веру и отечество
  • Pro mitra coronam — Корона для митры
  • Pro patria — Для моей страны
  • Pro patria et Religione — Для страны и религии
  • Pro patria invictus — За нашу непокоренную страну
  • Pro patria vivere et mori — Жить и умереть за нашу страну
  • Pro rege — Для моего короля
  • Pro rege et patria — Для короля и страны
  • Pro rege et Religione — Для короля и религии
  • Pro veritate — За истину
  • Pro virtute — Для добродетели
  • Probitate et labore — честностью и тяжелым трудом
  • Prodesse quam conspici — Делать добро, а не выделяться
  • Providentia divina — Божественным провидением
  • Prudens ut serpens simplex ut columba — Благоразумный, как змей, простой, как голубь
  • Prudentia et honor — Благоразумие и честь
  • Qualis ab incepte — То же, что и с самого начала
  • Que sursum volo videri — я бы посмотрел, что выше
  • Qui male cogitat male sibi — Кто думает плохо, ему плохо
  • Qui nucleum vult, nucem frangat — Кто так хочет, ядро ​​должно расколоть орех
  • Qui potest capere capist — Пусть берет, кто может
  • Qui vit content lient Assez — Достаточно тому, кто живет содержанием
  • Quod ero spero — надеюсь, что мне будет
  • Quoe pense — Что вы думаете
  • Regarde bien — Приходите
  • Repetunt proprios quaeque recursus — Все повторяется само по себе
  • Res non verba — Факты, а не слова
  • Resitite usque ad sanguinem — Сопротивляйтесь даже до смерти
  • Resolutia cauta — Разумная резолюция
  • Respice finem — В конце
  • Ревиреско — я снова процветаю
  • Robori prudentia praestat — Strength prudence excellence
  • Rore tonantis — С дождем громовержца
  • Rotione non vi — По причине, а не по принуждению
  • ‘С Риогал Мо Дхрим — Мой народ королевский
  • Salus in fide — Спасение верой
  • Sanguine prostratus vici lentate superbas — Уложенный кровью, я победил.Согните гордых женщин!
  • Sans changer — без замены
  • Sans crainte — Без страха
  • Sapiens dominabitur astris — Мудрый человек может править звездами
  • Sapientia donum Dei — Мудрость — дар Бога
  • Sat [is] est prostrasse leoni — Льву достаточно, чтобы низвергнуть его
  • Satis est prostrasse leoni — Льву достаточно, чтобы свергнуть
  • Scandit sublima virtus — Добродетель достигает больших высот
  • Scutum invincibile fides — Вера — непобедимый щит
  • Seasam go teann, go daingean — твердо стоять
  • Sed contra audentior — Мужество против оппозиции
  • Sedo Redchi ett Ledchi (Cedo Regi et Legi) — я уступаю Королю и Закону
  • Semper eadem — Всегда один и тот же
  • Semper fidelis — Всегда верный
  • Semper idem — Всегда одно и то же
  • Semper paratus — Всегда готов
  • Semper patriae servire presto — Будьте всегда готовы служить своей стране
  • Semper praecinctus — Всегда готов
  • Бдительницы Семпера — Всегда бдительны
  • Semper Virtute constans — Всегда стабильна в силе
  • Sequere iustitiam et invenias vitam — Следуй за справедливостью и найди жизнь
  • Sequitur patrem non passibus aequis — Он следует за своим отцом неравными шагами
  • Sequor meliora — Я следую лучшим вещам
  • Serviendo guberno — я управляю служением
  • Служащий — более прославленный службой
  • Si Deus nobiscum qui contra nos — Если Бог с нами, кто против нас
  • Si Deus nobiscum quis contra nos — Если Бог с нами, кто против нас?
  • «Сибимет» продает промышленность — промышленность — это компенсация самой себе
  • Sic itir ad astra — Это путь звезд
  • Sic nos sic sacra tuemur — Таким образом мы охраняем наши священные права
  • Sic pro fide — Таким образом, для веры
  • Signum pacis amor — Любовь — знак мира
  • S’ils te mordent mords les — Если они кусают тебя, кусают их
  • Синус тонкая — без конца
  • Sine labe — Без позора
  • Sine labe resurgens — Восстань снова
  • Синус-макула — без пятна
  • Sine metu — Без страха
  • Sola bona que честность — Хорошие вещи честные
  • Sola cruce — Только крест
  • Sola salus servire Deo — Единственное спасение — служить Богу
  • Sola virtus nobilitat — Одна добродетель облагораживает
  • Sola virtus nobiltat — Одна добродетель облагораживает
  • Soli Deo gloria — Слава Богу одному
  • Sorte mea contentus — Доверьтесь моему лоту
  • Soyez fiel — Будь верен
  • Spec mea Deus — Надеюсь на Бога
  • Spec mea in Deo — Бог моя надежда
  • Spectemur agendo — Давайте будем судить по нашим действиям
  • Spei bonae atque animae — Доброй надежды и мужества
  • Sperandum est — можно надеяться
  • Сперо — надеюсь
  • Spero meliora — Надеюсь на лучшее
  • Spes lucis aeternae — Надежда на вечную жизнь
  • Spes mea Christus — Христос — моя надежда
  • Spes mea Christus erit — Моя надежда будет Христом
  • Spes mea in Domino est — Моя надежда в Боге
  • Spes non frustratur sperantem — Надежда не обманывает надежды
  • Spes Potentior viribus — Надежда сильнее силы
  • S’Riogal mo dream — Royal is my race
  • Stat fortuna domus — Удача дома стоит
  • Stat promissa fieds — Обетованная вера пребывает
  • Stat Religione parentum — Отстаивает религию родителей
  • Stat veritas — Истина стоит
  • Stemmata quid faciunt? — Какое значение имеет родословная?
  • Stet — Стенд
  • Stimulat, sed ornat — стимулирует, но украшает
  • Stimulos dat emula virtus — Эмоциональная добродетель дает шпоры
  • Stol muireadaig — Семя Muireadaig
  • Studio sapientia crescit — Мудрость растет благодаря учебе
  • Su se robore firmat — Он укрепляет себя своей силой
  • Suaviter et fortiter — Мягко и твердо
  • Sub cruce salus — Спасение под крестом
  • Sub hoc signo vinces — Под этим знаком мы победим
  • Sub lege libertas — По закону существует свобода
  • Sub libertate quietem — Отдых на свободе
  • Sub sole, sub umbra virens — усиливается как на солнце, так и в тени
  • Subditus fidelis regis et salus regni — Преданный своему королю подданный — безопасность королевства
  • Sursum — вверх
  • Sursum corda — Сердца вверх
  • Sustine ac abstine — Не отставать или держаться подальше
  • Sustine et abstine — Поддерживать и воздерживаться
  • Te ipsum nosce — Познай себя
  • Teneat luceat floreat — Пусть он сияет
  • Tenebras expellit et hostes — Он изгоняет тьму и врага
  • Terra marique potens — Доблестный на море и на суше
  • Tibi soli — Тебе одному
  • Tosac cata a’s deireair — Начало и конец битвы
  • Toujours fidele — Всегда верный
  • Форт Тужур — Всегда сильный
  • Toujours perst — Всегда шустрый
  • Toujours pret — Всегда готов
  • Toujours propice — Всегда благоприятный
  • Tout vient de Dieu — Все исходит от Бога
  • Transfixus sed non mortuus — Раненый, но не мертвый
  • Tu ne cede malis — Не уступить несчастьям
  • Tuaga tulaig ab | — Тульский край навсегда
  • Turris fortis mihi deus — Бог для меня башня силы
  • Tutum monstrat iter — Он показал безопасную дорогу
  • Tutum refugium — безопасное убежище
  • Ubi amor ibi fides — Где любовь, там и вера
  • Ubi Libertas, ibi patria — Где свобода, там моя страна
  • Ubi scriptum? — Где это написано?
  • Ubique — Везде
  • Уллам-эйме — Всегда готов
  • Un Dieu, un roy, un foy — Один Бог, один король, одна вера
  • Ung roy, ung foy, ung loy — Один Бог, одна вера, один закон
  • Ut apes, geometriam — Как пчелы, геометрия
  • Ut quocunque paratus — Чтобы я был готов со всех сторон
  • Ut reficiar — Чтобы я мог освежиться
  • Utilem pete Finem — Ищи полезный конец
  • Ve corde duplici — Или с двойным сердцем
  • Velis quod Possis — Стремитесь к тому, что вы можете сделать
  • Velit ad sidera virtus — Пусть добродетель желает звезд
  • Velle quod vult Deus — Желать того, чего хочет Бог
  • Ventis secundi — При попутном ветре
  • Verax atque probus — Достойное и честное доверие
  • Veritas liberavit — Правда освободит
  • Versus et fidelis semper — Всегда верный и верный
  • Vi et armis — Силой и оружием
  • Vi et Industria — По силе и промышленности
  • Vi et veritate — Силой и истиной
  • Vi et virtute — Силой и доблестью
  • Vi virtute virens — Расцвет силы и добродетели
  • Vi vivo et armis — Я живу силой и оружием
  • Via crucis via lucis — Путь креста есть путь света
  • Viat post funera virtus — Пусть добродетель живет после смерти
  • Виктория Домино — Лорд победы
  • Vide sed cui vide — Доверяйте, но о ком заботьтесь
  • Vigeur de dessus — Сила свыше
  • Vigilans audax — Бдительный и смелый
  • Vigilans et audax — Бдительный и смелый
  • Дозор — Бдительно
  • Вильянтабус — Бдительным
  • Vim vi opprimere iustum — Это просто сокрушить силой
  • Vince fide — Побеждай верой
  • Vincere aut mori — Либо победи, либо умри
  • Винсет добродетель — Победит истиной
  • Vincit omnia pertinax virtus — Упрямая добродетель побеждает все
  • Vincit omnia veritas — Истина побеждает все
  • Vincit omnia virtus — Добродетель побеждает все
  • Vincit qui patitur — Тот, кто терпит, побеждает
  • Vincit qui se vincit — Побеждает тот, кто побеждает себя
  • Vincit veritas — Истина побеждает
  • Vincit veritas — Истина побеждает
  • Vincula de linguae vel tibi linguae dabit — Обуздай свой язык, или твой язык наложит это на тебя
  • Vir super hostem — Человек над врагом
  • Virtus auro praeferenda — Добродетель предпочтительнее золота
  • Virtus base vitae — Добродетель — основа жизни
  • Virtus in arduis — Смелость в трудностях
  • Virtus invicta — Непокоренная добродетель
  • Virtus invicta — Непокоренная добродетель
  • Virtus invicta gloriosa — Непобедимая добродетель величественна
  • Virtus non vertitur — Добродетель не изменилась
  • Virtus Potentior Auro — Добродетель сильнее золота
  • Virtus probata florescit — Испытанная добродетель процветает
  • Virtus semper viridis — Добродетель всегда процветает
  • Virtus sibi aureum — Добродетель сама себе стоит золота
  • Virtus sola nobilem facet — Только добродетель делает его благородным
  • Virtus sola nobilitat — одна добродетель облагораживает
  • Virtus sub pondere crescit — Добродетель возрастает под бременем
  • Virtus unica Nobilitas — Добродетель — единственное благородство
  • Добродетель — В силу
  • Добродетель acquiritur honos — Честь — награда за добродетель
  • Добродетель deget, non sanguine nite — Он живет добродетелью, а не сияющей кровью
  • Добродетель и осмотрительность — С добродетелью и вниманием
  • Добродетель и ясность — добродетелью и высокой репутацией
  • Virtute et fidelitate — доблестью и верностью
  • Добродетель и удача — Сила и удача
  • Добродетель и труд — Доблесть и усердие
  • Virtute et numine — Добродетель и благоразумие
  • Добродетель и сангвиник — добродетелью и кровью
  • Virtute et valare luceo non uro — Добродетелью и доблестью сияю, но не горю
  • Добродетель и доблесть — Добродетель и доблесть
  • Добродетель без крови — С добродетелью, а не с кровью
  • Добродетель non verbis — дела, а не слова
  • Добродетель probitate — Добродетель и честность
  • Virtute res parvae crescunt — Вещи увеличиваются благодаря добродетели
  • Virtute vici — добродетелью победил
  • Добродетель, vi, et armis — С добродетелью, силой и оружием
  • Добродетели и честь — Честь и добродетель
  • Virtutes parvae crescunt — Маленькие вещи увеличиваются силой
  • Virtutis приходит invidia — Зависть — спутник добродетели
  • Virtutis praemium — награда за добродетели
  • Vis fortibus arma — энергия — оружие храбрецов
  • Vis fortibus arma vigor — энергия — оружие храбрецов
  • Vis unita fortior — Объединенные силы сильнее
  • Vitae via virtus — Добродетель — образ жизни
  • Viva ut vivas — Живи, чтобы жить вечно
  • Vivere sat vincere — Победить — значит прожить достаточно
  • Vix ea nostra voiceo — Я не назову эти вещи своими
  • Volando, reptilia sperno — Летаю, я презираю рептилий
  • Vulnera mihi vita — Раны для меня жизнь
  • Vulneratur non vincitur — Раненые, но не побежденные
  • Vulneratus non victus — Раненые, но не побежденные
  • Vulneror, non vincor — я ранен, но не побежден
  .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *